Ürün Avantajları

 • Yüksek Eş Zamanlılık

  Tek yürütücü on binlerce eş zamanlı kullanıcıyı destekler. Özel bir küme milyonlarca eş zamanlı kullanıcıyı destekler.

  Tek yürütücü on binlerce eş zamanlı kullanıcıyı destekler. Özel bir küme milyonlarca eş zamanlı kullanıcıyı destekler.

 • Esnek Yapılandırma

  CodeArts PerfTest veri paketlerini esnek şekilde işlemenize, bir işlem veya basınç test eğimini tanımlamanıza ve birden çok işlemi bir araya getirmenize olanak tanır.

  CodeArts PerfTest veri paketlerini esnek şekilde işlemenize, bir işlem veya basınç test eğimini tanımlamanıza ve birden çok işlemi bir araya getirmenize olanak tanır.

 • İsteğe Bağlı Kullanım

  Performans test talebine bağlı olarak bir basınç test kümesi oluşturabilir ve böylece maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

  Performans test talebine bağlı olarak bir basınç test kümesi oluşturabilir ve böylece maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

 • Profesyonel Rapor

  CodeArts PerfTest eş zamanlı işlemleri, saniye başına işlemleri (TPS), aktarım hızını, yanıt gecikmesini, kaynak kullanımını ve çağrı zinciri takibini kaydeden performans testi raporları sunar.

  CodeArts PerfTest eş zamanlı işlemleri, saniye başına işlemleri (TPS), aktarım hızını, yanıt gecikmesini, kaynak kullanımını ve çağrı zinciri takibini kaydeden performans testi raporları sunar.

Uygulama Senaryoları

Uygulama Performans Optimizasyonu

CodeArts PerfTest performans test modelleri oluşturmanıza, simüle edilen trafiği CodeArts PerfTest yürütücüleriyle uygulamalara aktarmanıza ve uygulamaların eş zamanlı işleme yeteneklerini, kaynaklarını ve çağrı zincirlerini izlemenize olanak tanır.

Avantajlar

 • Ölçeklenebilirlik

  CodeArts PerfTest yürütücü kümeler için birden çok performans testi ve isteğe bağlı genişleme sağlar.

 • Tek Noktadan Çözüm

  CodeArts PerfTest eş zamanlılık yeteneklerini, yanıt gecikmesini, CPU veya bellek kullanımını ve mikroservis işleme gecikmesini kaydedip raporlayabilir.

 • Kullandıkça Öde

  Performans testlerinizin süresine ve eş zamanlılık ölçeğine göre ücretlendirilirsiniz.

İlgili Servisler

Karmaşık Senaryolar için Destek

CodeArts PerfTest gerçek trafikteki tüm karmaşıklıkları simüle eder. Örneğin her kullanıcı ziyareti birden çok HTTP isteğini içerebilir ve kullanıcı erişimi işlemlerle artıp azalır.

Avantajlar

 • Model Özelleştirme

  CodeArts PerfTest birden çok kullanıcının birden çok işlemi gerçekleştirebildiği birden çok işlem testini destekler.

 • Ani Trafik Canlandırması

  CodeArts PerfTest her dönemde her işlem için eş zamanlı kullanıcı sayısını belirlemenizi sağlar.

 • Sonuç Doğrulama

  İfadeler tarafından hesaplanan sonuçların kullanıcı tanımlı karşılaştırılması işlem standartlarını özelleştirmenize yardımcı olur.

İlgili Servisler

E-ticaret Alışveriş Testi

E-ticaret alışverişi geniş ölçekli kullanıcı eş zamanlılığı, birden çok ani talep ve tekrarlı erişim denemeleri ile özdeşleştirilir. Ağır yük altında web sitelerinin kullanılabilirliğini garanti etmek önem taşır.

Avantajlar

 • Senaryo Canlandırması

  CodeArts PerfTest test modelinde ağır yük web sitesi simülasyonunu destekler.

 • Test Raporu

  Yanıt gecikme aralığına bağlı toplanan istatistikler kullanıcı deneyimini yansıtır.

 • Giriş Yapma Yeniden Denemesi

  İfadeler tarafından hesaplanan sonuçların kullanıcı tanımlı karşılaştırılması giriş yapma yeniden denemesini etkinleştirir.

İlgili Servisler

Oyun Servisi Testi

Oyun servisleri yoğun ve yoğun olmayan senaryolarda otomatik ölçeklendirme sağlar. Oyunların otomatik ölçeklendirmesinin normal olup olmadığını ve yoğun trafik senaryolarında KPI'ların gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulayabilirsiniz.

Avantajlar

 • Çoklu Senaryo Birleştirme Canlandırması

  Çoklu işlevli kombinasyonlar oyun oturum açmaya ve kopya kullanım senaryolarına uygulanır. Çeşitli paketler kullanıcı tanımlı işlevleri destekler.

 • Yoğun ve Yoğun Olmayan Senaryo Canlandırmaları

  CodeArts PerfTest yoğun ve yoğun olmayan senaryoları canlandırmak üzere belirli bir dönem için her işlem için bir basınç test eğrisi geliştirir.

 • KPI Ölçümü

  Kullanıcı tanımlı yanıt zaman aşımı aralığına dayanarak bir yoğun senaryoda oyun KPI'larını doğrulayabilirsiniz.

İlgili Servisler

Ara Yazılım Performans Testi

Bulut ara yazılımın ani artış düzenleme işlevini ve yüksek düzeyde eş zamanlı senaryolarda ara yazılımın tutarlılığı ve güvenilirliğini doğrulayabilirsiniz.

Avantajlar

 • Çok Aşamalı Özelleştirme

  CodeArts PerfTest yüksek aktarım hızı senaryolarında ara yazılımın ani artış düzenleme işlevinin çok aşamalı özelleştirilmesini ve canlandırılmasını destekler.

 • Performans Test Verileri

  Senaryo canlandırması yanıt gecikme aralığı, TPS ve eş zamanlı kullanıcı sayısı gibi verileri edinmenize yardımcı olur.

 • Gerçek Zamanlı İzleme

  CodeArts PerfTest, yüksek aktarım hızı senaryolarında ara yazılım veri ölçümlerinin gerçek zamanda bulut tabanlı izlenmesini sağlar.

İşlevler

 • Protokol Testi

  CodeArts PerfTest standart HTTP, HTTPS, TCP veya UDP'ye dayanan yüksek eş zamanlı performans testlerini destekler.

  CodeArts PerfTest standart HTTP, HTTPS, TCP veya UDP'ye dayanan yüksek eş zamanlı performans testlerini destekler.

 • Kullanıcı Tanımlı İçerik

  Ölçülen uygulamalar tarafından gerektirdiği şekilde bir paketin başlığını, içeriğini ve ilk satırını özelleştirebilirsiniz.

  Ölçülen uygulamalar tarafından gerektirdiği şekilde bir paketin başlığını, içeriğini ve ilk satırını özelleştirebilirsiniz.

 • Kullanıcı Tanımlı Model

  CodeArts PerfTest belirli bir süre boyunca bir test modelinde işlem kombinasyonunu ve kullanıcı tanımlı eş zamanlı işlemleri destekler.

  CodeArts PerfTest belirli bir süre boyunca bir test modelinde işlem kombinasyonunu ve kullanıcı tanımlı eş zamanlı işlemleri destekler.

 • Test Raporu

  CodeArts PerfTest çok boyutlu istatistikler sağlar ve uygulama izleme ile çağrı zinciri takibini destekler.

  CodeArts PerfTest çok boyutlu istatistikler sağlar ve uygulama izleme ile çağrı zinciri takibini destekler.

 • Özel Test Kümesi

  VPC'nizde özel test kümeleri oluşturabilir ve test ölçeğinize göre test sanal sunucu ölçeğini artırıp azaltabilirsiniz.

  VPC'nizde özel test kümeleri oluşturabilir ve test ölçeğinize göre test sanal sunucu ölçeğini artırıp azaltabilirsiniz.

Kaydolun ve mükemmel bir bulut yolculuğuna başlayın

Ücretsiz Dene