Gizlilik Beyanı

Gizlilik Beyanı

Huawei Cloud ("Huawei Cloud", "biz", "bizim" ve "bizi") gizliliğinizin sizin için ne kadar önemli olduğunun farkındadır ve buna saygı duymaktadır. Kişisel verilerinizi bize göndermeden önce lütfen bu Gizlilik Beyanı'nı ("Beyan") dikkatlice okuyun. Bu Beyan https://www.huaweicloud.com/intl/tr-tr/ ("Web Sitesi") ve bu Beyan'ı içeren veya bu Beyan'a atıfta bulunan tüm ürünler ve servisler (topluca "Servisler") için geçerlidir. Bu Beyan, veri işleyici olarak Huawei Cloud'da işlediğimiz, sakladığımız veya barındırdığımız İçerikleriniz için geçerli değildir.

"İçerikleriniz", tarafınızca ve/veya son kullanıcınız tarafından sağlanan ya da kullanıma sunulan Servisler aracılığıyla aktarılan, saklanan veya işlenen her türlü veriler (kişisel veriler dahil), yazılım, cihaz, metin, resimler, video, ses, fotoğraflar, üçüncü taraf uygulamalar, bilgiler ve materyalleri ifade eder. Materyallerimiz, verilerimiz ve bilgilerimiz İçeriklerinizin bir parçası değildir.

Huawei Cloud Güvenliği

 

Bu Beyan, kişisel verilerinizi toplama, kullanma ve açıklama yöntemlerimizin yanı sıra işlemek için yasal dayanaklarımızı ve kişisel verilerinizi korumak için tarafımızca uygulanan güvenlik önlemlerini açıklamaktadır. Ayrıca kişisel verilerinizle bağlantılı haklarınızı ve kişisel verilerinizi bize sağlamadan önce bilmeniz gereken diğer ilgili ayrıntıları gösterir. Kişisel verilerinizin toplanmasından önce sağlanan ek politikalar veya bildirimler aracılığıyla bu Beyan'a yansıtılmayan ürün veya servise özel veri toplama konusunda sizi bilgilendirebiliriz.

Bizimle etkileşimde bulunarak, Web Sitemizi kullanarak, bize bilgi göndererek veya Servislerimize kaydolarak Huawei Cloud'un (bağlı kuruluşları dahil) ve ayrıca üçüncü taraf servis sağlayıcılarımızın, temsilcilerimizin ve/veya acentelerimizin kişisel verilerinizi bu Beyan'da belirtildiği şekilde toplamasını, kullanmasını ve açıklamasını kabul etmiş ve bunlara onay vermiş olursunuz.

Bu Beyan'ı aşağıdakileri anlamanıza yardımcı olmak için oluşturduk:

 1. Kişisel Verilerinizin Huawei Cloud Tarafından Toplanma Şekli
 2. Kişisel Verilerinizin Huawei Cloud Tarafından İşlenme Şekli
 3. Huawei Cloud'un Çerez ve Benzer Teknolojileri Kullanma Şekli
 4. Huawei Cloud'un Kişisel Verilerinizi Paylaşma Şekli
 5. Kişisel Verilerinizin Huawei Cloud Tarafından Korunma Şekli
 6. Kişisel Verilerinizin Huawei Cloud Tarafından Saklanma Süresi
 7. Kişisel Verilerinize Erişim ve Verilerinizin Kontrolü
 8. Reşit Olmayan Kişilere Ait Verilerin Huawei Cloud Tarafından İşlenme Şekli
 9. Kişisel Verilerinizin Ülkeler Arasında Aktarılma Şekli
 10. Bu Beyan'ın Güncellenmesi
 11. Huawei Cloud ile İletişim

 

1. Kişisel Verilerinizin Huawei Cloud Tarafından Toplanma Şekli

Kişisel veriler, erişimimiz olan veya erişme olasılığımız olan diğer bilgilerle birlikte alındığında bireyi tanımlayabilecek bilgiler de dahil olmak üzere, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilgili herhangi bir bilgi (doğru olsun veya olmasın) anlamına gelir. Bizimle etkileşiminiz sırasında Servislerin size sağlanması ve Servislerin mümkün olan en iyi şekilde çalışmasının sürdürülmesi gibi çeşitli amaçlarla sizden kişisel veriler toplarız. Bizimle etkileşiminiz şunları içerebilir: Web Sitesinde hesap açma, Servislere abone olma, bize yapacağınız ödemenin tamamlanması, sorunlarla (teknik) karşılaştığınızda bizimle iletişime geçme, Web Sitemize göz atma ve hesabınızın ayarların yapılandırma.

Bize bir üçüncü tarafla ilgili herhangi bir kişisel veri sağladığınızda (örneğin, çalışanlarınızın ve/veya son kullanıcılarınızın bilgileri), bu bilgileri bize göndererek söz konusu üçüncü tarafa bu Beyan'ın şartlarını bildirdiğinizi ve bu Beyan'da açıklandığı şekilde tarafımızca kişisel verilerinin toplanması, kullanılması ve açıklanması ile ilgili kişisel verilerin bize tarafınızca açıklanacağı konusunda söz konusu üçüncü tarafın bilgilendirildiğini ve buna onay verdiğini beyan ve taahhüt edersiniz.

Servisleri kullanımınıza bağlı olarak aşağıdaki kişisel verileri toplarız:

a) Kaydolmak için gereken cep telefonu numarası, e-posta adresi, hesap adı gibi kullanıcı hesaplarının kaydedilmesi için Huawei Kimliği ile sağlanan (Huawei Kimliği hesaplarını yöneten ve bizimle paylaşan iştirakimiz tarafından toplanabilir) kişisel veriler. Huawei Kimliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen HUAWEI Kimliği ve Gizlilik Hakkında Beyan içeriğine bakın.

b) Hesap bilgilerinizi yönettiğinizde, bizimle iletişime geçtiğinizde, Servisleri kullandığınızda veya iletişim bilgileri (tam ad, e-posta ve posta adresi, cep telefonu numarası), iş bilgileri (şirket adı, sektör, konum) kimlik belgeleri (pasaport veya diğer kimlik bilgileri), ödeme bilgileri (kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu dahil olmak üzere banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, vergi bilgileri gibi), Servisler ve teknik destek bilgileri (sohbet oturumları veya telefon görüşmeleri, sorun açıklaması ve yardım istemek için bizimle iletişime geçtiğinizde yüklediğiniz diğer bilgiler) ve imzanız gibi bizden destek veya yardım talep ettiğinizde sağlanan kişisel veriler. 

c) Servislere eriştiğinizde ve servisleri kullandığınızda tarafımızca otomatik olarak alınan ve toplanan; tarayıcı geçmişiniz, erişim tarihi ve saati, tarayıcı bilgileriniz (yazı tipleri, türleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Web Sitesindeki faaliyetleriniz, donanım ve yazılım özellikleri, ağ bağlantısı bilgileri (IP adresi, bağlantı noktası, ağ protokolü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve servisleri kullanımınızla ilgili diğer bilgiler (servis tanımlama bilgileri ve teknik özellikleri, işlem bilgileri, fatura bilgileri, İşletme ve Bakım bilgileri gibi) gibi kişisel bilgiler.

d) İş ortaklarından (Huawei Cloud Ağı'na katılan "İş Ortakları") veya üçüncü taraflardan yasal olarak aldığımız kişisel veriler. Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde kamuya açık ve ticari olarak erişilebilir kaynaklardan sizinle ilgili kişisel verileri alabilir ve toplayabiliriz.

Servislerin önemli bir kısmının çalıştırılabilmesi için kişisel veriler gerekir. Gerekli verileri sunmayı veya sunmamayı seçerek bu servisi kullanmak isteyip istemediğinize dair yegane karar verme takdiri size aittir. Örneğin, Web Sitemiz üzerinden bir hesaba kaydolmaktan vazgeçerseniz ve ilgili Servislerin sağlanması için gerekli olacak ilgili kişisel verileri sağlamazsanız bu, Servisleri satın almayacağınız anlamına gelir. Kişisel verilerin sağlanmasının isteğe bağlı olduğu ve kişisel verilerinizi sağlamamayı tercih ettiğiniz diğer durumlarda, Servislerin kişiselleştirme gibi belirli özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Bu durum Servislerin diğer özelliklerini kullanımınızı etkilemeyecektir.

 

2. Kişisel Verilerinizin Huawei Cloud Tarafından İşlenme Şekli

Kişisel verilerinizi (toplamak, kullanmak ve açıklamak dahil) aşağıdaki amaçlarla işleriz:

a) Hesabınızı oluşturmak.

b) Siparişler ve değişiklik talepleri dahil olmak üzere işlem veya servis taleplerinizi yerine getirmek veya talep edilen bilgileri (Servisler üzerindeki materyaller ve teknik incelemeler gibi) sağlamak, Servisleri teslim etmek, etkinleştirmek veya doğrulamak, teknik destek sağlamak gibi sizinle yapılan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Örneğin, size güvenlik servisleri sağlayabilmemiz için IP adresinize ihtiyacımız olabilir.

c) Sizinle iletişime geçmek ve Servislerin sağlanmasıyla ilgili size bildirimler göndermek.

d) İlginizi çekebilecek Servisler hakkında size bilgi göndermek, sizi Huawei Cloud etkinliklerine (promosyon etkinlikleri dahil), pazar anketlerine veya memnuniyet anketlerine katılmaya davet etmek veya size pazarlama bilgileri göndermek. Mesaj yoluyla bu tür bilgiler almak istemiyorsanız, lütfen 7(c) paragrafına bakın.

e) Kişisel verileriniz de dahil olmak üzere çeşitli verilere dayalı olarak Servis deneyimlerinizi size göre uyarlamak için otomatikleştirilmiş süreçleri kullanmak ve bu temelde kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve içeriği sağlamak.

f) İç denetim, veri analizi ve araştırma yoluyla Servislerimizi geliştirmek.

g) Kurumsal operasyonlarımızın verimliliğini analiz etmek ve pazar payını değerlendirmek.

h) Bize hata raporları gönderdiğinizde sorun gidermek.

i) Servisin ve müşterilerin ya da kullanıcıların güvenliğini sağlamak, kayıp önleme ve dolandırıcılık önleme programlarımızı uygulamak ve geliştirmek.

j) Geçerli yasa veya düzenlemelerin veya sektör standartlarının gereksinimlerine uymak ve bunları yürütmek.

k) Size ayrıca bildirebileceğimiz ve onayınızı alabileceğimiz diğer amaçlar.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla üçüncü taraflara açıklayabiliriz:

a) Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak açıklama yapılmasının zorunlu olması durumunda.

b) Açıklamanın; Huawei Cloud'un, müşterilerimizin ve/veya kamunun haklarını veya varlığını korumak için gerekli olduğu durumlarda. Örneğin; siber tehdidi, dolandırıcılığı, fiziksel zararı veya mali kaybı önlemek veya savunmak için açıklamanın gerekli veya uygun olduğuna inandığımızda veya şüpheli ya da fiili yasa dışı faaliyet soruşturmasıyla bağlantılı olduğunda kişisel verilerinizi açıklayabiliriz.

Kişisel verilerinizi açıkladığımız üçüncü taraflarla ilgili ayrıntılar için lütfen aşağıda yer alan "4. Huawei Cloud'un Kişisel Verilerinizi Paylaşma Şekli" bölümüne bakın.

Kişisel verilerinizi yalnızca yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde, bu Beyan'a uygun olarak ya da bize verdiğiniz onaya uygun şekilde açıklarız.

 

3. Huawei Cloud'un Çerez ve Benzer Teknolojileri Kullanma Şekli

Web Sitemizin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için zaman zaman bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza çerezler yerleştirebiliriz. Kullandığımız çerezler ve benzer teknolojiler ve bunların verilerinizi nasıl işlediği konusunda ayrıntılar için lütfen Çerez Politikamıza bakın.

 

4. Huawei Cloud'un Kişisel Verilerinizi Paylaşma Şekli

Paylaşım, üçüncü tarafların kişisel verileri bizden bağımsız olarak yöneteceği durumlarda, üçüncü taraflara kişisel veriler sağlamak anlamına gelir. Aşağıdaki durumlar veya bu Beyan'da açıklanan durumlar dışında, kişisel verilerinizi izniniz olmadan üçüncü taraflarla paylaşmayız:

a) Talimatınız altındaki üçüncü taraflar.Açık onayınız ve/veya talimatlarınız doğrultusunda kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

b) Uyumluluk, dolandırıcılık önleme ve güvenlik için. Kişisel verilerinizi uyumluluk, dolandırıcılık önleme ve güvenlik amaçlarıyla paylaşabiliriz.

c) İştirakler. Kişisel verilerinizi; işlem desteği, Servis desteği veya güvenlik desteği amaçlarıyla bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz. Örneğin, kaydedilmesine izin vermeden önce hesapların genel benzersizliğini doğrularız. Bilgileriniz yalnızca makul amaçlar için ve Servislerin gerektirdiği ölçüde paylaşılacaktır.

d) İş Ortakları. Kişisel verilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabilir veya iş ortaklarımızın, Servislerimizi uygulamak ve/veya diğer makul amaçlar için fatura bilgileriniz ve hesap bilgileriniz gibi doğrudan Servisler aracılığıyla bilgileri (kişisel verileriniz dahil) toplamasını sağlayabiliriz. İş ortaklarımız şunları içerebilir:

1) Üçüncü taraf sağlayıcılar, geliştiriciler, platformlar ve sosyal medya ağları. Bazı Servisler, doğrudan üçüncü taraf sağlayıcılar, geliştiriciler veya platformlar tarafından sağlanabilir. Bu gibi durumlarda, onlara ilgili işlem bilgilerini sağlamamız gerekir. Örneğin, Marketplace aracılığıyla üçüncü tarafların servisini satın alırsanız işlemi gerçekleştirmek için kişisel verilerinizi onlarla paylaşmamız gerekir. Servisleri üçüncü taraf bir platforma veya sosyal medya ağına bağlayan özellikleri veya işlevleri etkinleştirdiyseniz (örneğin, üçüncü tarafla olan hesabınızı kullanıp Web Sitesinde giriş yaparak, Servisler için erişim belirtecini bir üçüncü tarafa sağlayarak veya hesabınızı üçüncü tarafın servislerine başka bir şekilde bağlayarak), bu amaçla paylaşmamız için bize yetki verdiğiniz kişisel verileri açıklayabiliriz. Hesabınızı Çözüm İş Ortağı hesabına bağlarsanız servisi kolaylaştırmak için gerekli bilgileri onlara açıklamamız gerekir. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarca kullanımını kontrol etmeyiz.

2) Servis sağlayıcılar ve profesyonel danışmanlar. Kişisel verilerinizi, bizim adımıza servis sağlayan veya Web Sitesini ve Servisleri (tedarik, altyapı, barındırma, müşteri desteği, ödeme, analitik, teslimat, pazarlama ve veritabanı yönetim servisleri gibi) çalıştırmamıza yardımcı olan üçüncü taraf şirketler ve bireylerle paylaşabiliriz. Bu tür verileri yalnızca bu Beyan ile uyumlu amaçlarla veya sizin yetkiniz dahilinde paylaşırız. Örneğin teslimatı ayarlamak için sipariş bilgilerinizi lojistik servis sağlayıcılarıyla ya da ödeme talimatlarınızı onaylamak ve gerçekleştirmek için finansal bilgilerinizi ödeme servisi sağlayıcılarıyla (ör. Worldpay, Worldpay Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgi edinin) paylaşmamız gerekir. Kişisel verilerinizi avukatlar, bankacılar, denetçiler ve sigortacılar gibi profesyonel danışmanlarla, bize sundukları profesyonel servisler sırasında gerektiğinde açıklayabiliriz.

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaştığımızda bu üçüncü tarafların sorumlulukları ve yükümlülükleri sözleşmeye tabi olacak ve bu taraflardan, işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri almaları istenecektir.

 

5. Huawei Cloud'un Kişisel Verilerinizi Koruma Şekli

Kişisel verilerinizin güvenliğini ciddiye alırız. Kişisel verilerinizi korumak için uygun fiziksel, kurumsal ve teknik önlemleri alırız. Örneğin, veri gizliliğini sağlamak için şifreleme, kötü niyetli veri saldırılarını önlemek için güvenilir koruma mekanizmaları kullanırız, kişisel verilerinize yalnızca yetkili personelin erişebilmesini sağlamak için erişim denetimi mekanizmalarını devreye alırız ve kişisel verilerin korunmasının önemi konusunda güvenlik ve gizlilik koruması eğitim toplantıları aracılığıyla çalışanlar arasında farkındalık yaratırız. Kişisel verilerinizi korumak için mümkün olan tüm çabayı göstersek de hiçbir güvenlik önleminin tamamen hatasız olmadığını lütfen unutmayın. Güvenlik sertifikamızla ilgili daha fazla ayrıntıyı Huawei Cloud Uyumluluk Merkezi'nde bulabilirsiniz. Bu amaçla aşağıdaki önlemleri alırız:

a) Toplanan kişisel verilerin minimum düzeyde olmasını ve işlenme amaçları için gereken unsurlarla ilgili olmasını sağlamak için makul ve uygulanabilir önlemleri alırız.

b) İletimde olan verilerin gizliliğini sağlamak için şifreleme teknolojileri gibi bir dizi teknoloji kullanırız. Veri ve veri depolama sunucularını saldırılardan korumak için güvenilir koruma mekanizmaları uygularız.

c) Yalnızca yetkili personelin kişisel verilerinize erişebilmesini sağlamak için erişim denetimi mekanizmaları kullanırız. Buna ek olarak servis gereksinimlerine ve personel seviyelerine bağlı olarak yetkili personel sayısını kontrol eder ve hiyerarşik izin yönetimi uygularız.

d) İş ortaklarını ve servis sağlayıcılarını büyük bir özenle seçeriz, ayrıca kişisel veri koruma gerekliliklerini ticari sözleşmelere, denetimlere ve değerlendirme faaliyetlerine dahil ederiz.

e) Çalışanların kişisel veri koruma farkındalığını artırmak üzere güvenlik ve gizlilik koruması eğitim kursları, testleri ve halkla ilişkiler etkinlikleri gerçekleştiririz.

f) Kişisel verilerinizi korumamıza rağmen; hesap kimliği, kullanıcı adı ve parolalar dahil olmak üzere giriş verilerinizin güvenliğini sağlamaktan siz sorumlusunuz.

Hesap kimliğinizin izniniz olmadan başkaları tarafından kullanıldığını tespit ederseniz lütfen derhal bize bildirin. Hesabınızın herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımını askıya almamızı talep etme hakkınız vardır.

Kısacası, Huawei Cloud kişisel verilerinizi korumayı taahhüt eder. Bununla birlikte hiçbir güvenlik önlemi mükemmel değildir ve hiçbir ürün, servis, web sitesi, veri aktarımı, bilgi işlem sistemi veya ağ bağlantısı mutlak anlamda güvenli değildir.

Kişisel verilerin sızması, hasar ve kayıp gibi olası risklerle başa çıkmak için Huawei Cloud çeşitli mekanizmalar ve kontrol tedbirleri geliştirmiş, güvenlik olaylarının ve güvenlik açıklarının derecelendirme standartlarını ve ilgili işleme prosedürlerini açıkça tanımlamıştır. Huawei Cloud güvenlik planlama, kayıp azaltma, analiz, belirleme ve düzeltme gerçekleştirmek, ayrıca güvenlik olayı yönetimi düzenlemeleri ve gereksinimleri doğrultusunda ilgili departmanlarla takip işlemleri gerçekleştirmek üzere özel bir acil durum yanıt ekibi oluşturmuştur.

 

6. Kişisel Verilerinizin Huawei Cloud Tarafından Saklanma Süresi

Yasalarca veya talebiniz doğrultusunda aksi gerekmedikçe, kişisel verileriniz bu Beyan'da belirtilen amaçlar için gereken süreden daha fazla saklanmayacaktır. Veri saklama süresi, işleme amacına ve ilgili Servise bağlı olarak değişebilir.

Hesap bilgilerinizi, Servisleri size sunabilmemiz veya Servislerle ilgili sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz veya haklarımızı kullanabilmemiz için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Hesabınızı kapatmayı tercih edebilirsiniz. Hesabınızı kapattıktan sonra, bazı kişisel verilerinizi (örneğin, muhasebe veya defter tutma amaçlarıyla veya yükümlülüklerimizi yerine getirmek ya da Servislerle ilgili sözleşmeler kapsamında haklarımızı kullanmak için) yasal olarak işlemeye devam etmemiz gerekmediği sürece size Servisleri sunmayı durdururuz ve ilgili kişisel verilerinizi sileriz.

 

7. Kişisel Verilerinize Erişim ve Verilerinizin Kontrolü

Bize sunulan tüm kişisel verilerin doğruluğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kişisel verilerinizin doğruluğunu ve eksiksizliğini korumak ve bize sağladığınız bilgilere dayanarak kişisel verilerinizi güncel tutmakla yükümlüyüzdür.

Bazı ülkelerin ve/veya bölgelerin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerine göre, veri sahiplerinin, tarafımızca saklanan kişisel verilere erişme, bunları düzeltme, silme veya çıkarma konusunda talepte bulunma (bundan böyle "talepler" olarak anılacaktır) hakları olabilir.

Hakkınızda sahip olduğumuz kişisel verileri aşağıdaki şekilde kolayca değiştirebilir ve kontrol edebilirsiniz:

a) Hesap bilgileri: Hesabınızla ilgili kişisel verileri eklemek veya güncellemek isterseniz lütfen Web Sitesine gidin ve Giriş yap>Hesabım üzerinden hesabınıza giriş yapın. Huawei Kimliği aracılığıyla sağlanan bilgilerin değiştirilmesi için lütfen HUAWEI Kimliği ve Gizlilik Hakkında Beyan içeriğine bakın.

b) Çerezler: Çerezlerin yönetimi ile ilgili olarak lütfen Çerez Politikası içeriğine bakın.

c) Mesajlar: Lütfen Web Sitesine gidin ve Giriş yap>Hesabım düğmesi> okunmamış mesajlar bölümü üzerinden hesabınızın posta kutusuna giriş yapın. Tercihlerinizi posta kutunuzun sağ üst köşesindeki >Mesaj Alma Yönetimi bölümünden ayarlayabilirsiniz.

Yürürlükteki yasalar kapsamında kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz:

a) Hakkınızda sahip olduğumuz kişisel verilere erişme ve bunların kopyalarını alma hakkı;

b) Kişisel verilerinizi güncellememizi veya düzeltmemizi talep etme hakkı;

c) Kişisel verilerinizi silmemizi talep etme hakkı;

d) Kişisel verilerinizi işlememize itiraz etme hakkı;

e) Kişisel verilerinizi işlememizi kısıtlama hakkı;

f) Kişisel verilerinizi alma ve tercih ettiğiniz bir üçüncü tarafa aktarılmasını sağlama (veri taşınabilirliği); ve

g) Yetkili veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkı.

Lütfen bu hakların mutlak olmadığını ve yürürlükteki yasalara göre kısıtlanabileceğini unutmayın. Yukarıdaki hakları kullanmak için yardımımıza ihtiyacınız varsa lütfen aşağıda yer alan "11. Huawei Cloud ile İletişim" bölümüne bakın.

Genel olarak, ilgili yasalarca aksi gerekmedikçe size 30 gün içinde yanıt veririz. Taleplerinizin karmaşıklık seviyesine göre bu süreyi iki ay daha uzatabiliriz. Bu durumda söz konusu uzatmayı ve nedenlerini talebinizi aldıktan sonra 30 gün içinde bildireceğiz. Bazı durumlarda (örneğin; kimliğinizi doğrulayamadığımız, kanunen talebinizi yürürlüğe koymamızın yasak olduğu veya talebinizin yürürlükteki yasalar kapsamındaki haklarınızı aştığı durumlarda) talebinizi reddedebileceğimizi lütfen unutmayın. Bu durumda talebinizin reddedildiğini, reddetme nedenlerimizle birlikte size yazılı olarak bildireceğiz.

Yetkili kişisel verileri toplama kapsamını değiştirebilir veya onayınıza dayanarak ve onayınızı iptal etmeden önce gerçekleştirilen işleme faaliyetlerinin yasallığını etkilemeksizin onayınızı iptal edebilirsiniz. Onayınızı iptal etme hakkınızı, Huawei Cloud hesabınızda gizlilik seçeneklerini ayarlayıp ilgili Servisleri devre dışı bırakarak veya hesabınızı silerek kullanabilirsiniz. Ayrıca, "11. Huawei Cloud ile İletişim" bölümünde belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçerek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Hesapla ilgili Servisler bölümünden hesabınızı silebilirsiniz. Hesabınızı sildikten sonra servisleri sağlamayı durdurur ve aksi yasalarca gerekli kılınmadıkça kişisel verilerinizi sileriz. Silme işleminden sonra hesabınız geri yüklenemez. İlgili Servisleri tekrar kullanmak isterseniz yeni bir hesaba kaydolmanız gerekir.

 

8. Reşit Olmayan Kişilere Ait Verilerin Huawei Cloud Tarafından İşlenme Şekli

Servislerimiz yalnızca yetişkinler içindir. Reşit olmayanlar kendi kullanıcı hesaplarını oluşturamazlar.

 

9. Kişisel Verilerinizin Ülkeler Arasında Aktarılma Şekli

Kişisel verilerinizi size Servisleri sağlamak için Huawei Cloud, Huawei Cloud'un bağlı şirketleri, Huawei Cloud'un servis sağlayıcıları veya alt yüklenicilerinin bulunduğu ülkelerde/bölgelerde saklayabiliriz. Bu, kişisel verilerinizin; bulunduğunuz yerlerin ya da kişisel verilerinizi topladığımız yerlerin dışındaki ülkelere veya bölgelere aktarılabileceği ve bu yasal yetki alanlarında erişilip saklanabileceği anlamına gelir.

Bu yasal yetki alanlarında daha az katı veri koruma gereklilikleri uygulayabilecek farklı veri koruma yasaları olabilir. Bu gibi durumlarda, aktarımın yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere (denizaşırı alıcıların uygun olduğunda gizlilik ve veri koruma yükümlülüklerine tabi olmasını sağlamak dahil) ve ayrıca bu Beyan'a uygun olmasını sağlayacağız.

 

10. Bu Beyan'ın Güncellenmesi

Servislerimizdeki veya veri işleme süreçlerindeki değişikliklere göre bu Beyan'ı zaman zaman güncelleyebilir veya değiştirebiliriz. Bu Beyan'ı güncellememiz durumunda, Beyan'ın en son sürümü Web Sitesinde yayınlanır ve yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Herhangi bir değişiklikle ilgili bu Beyan'ı düzenli olarak gözden geçirmeniz önerilir.

 

11. Huawei Cloud ile İletişim

Özel bir kişisel veri koruma departmanı kurduk (veya veri koruma görevlisi belirledik). Herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya öneriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin veya dünya genelindeki ofislerimize gönderin. Gizlilik haklarınızı kullanmak veya herhangi bir gizlilik sorununu ele almak veya bize danışmak isterseniz lütfen Veri Sahibi Hakkı Portalımızı ziyaret edin: https://www.huaweicloud.com/intl/tr-tr/personal-data-request.html. Ayrıca e-posta [dpo.sg@huawei.com] yoluyla da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca veri koruma yetkilisine veya yargı yetkisi olan başka bir yetkiliye endişenizi dile getirebilir veya şikayette bulunabilirsiniz.

Not: Yerel yasalar ve dillerdeki farklılıklar nedeniyle, bu Gizlilik Beyanı'nın yerel sürümleri bu sürümden farklı olabilir. Herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda yerel sürüm dikkate alınacaktır.

 

Son Güncelleme: 25 May 2022

 

Güncellemeleri, Huawei Cloud Gizlilik Beyanı Sürüm Geçmişi içeriğinde görebilirsiniz.