Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ("AUP"), Huawei Cloud ve iştirakleri tarafından veya adına sağlanan ve/veya kullanıma sunulan Servislerin kullanımı ile ilgili yasakları tanımlar. Bu AUP, Huawei Cloud Müşteri Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") ayrılmaz bir parçasıdır. Bu belgede yer alan örnekler ve kısıtlamalar ayrıntılı değildir. Bu AUP takdirimize bağlı olarak, en güncel sürümü Sitede yayınlanarak zaman zaman değiştirilebilir ve söz konusu değişiklik, değiştirilen Şartların yayınlanması ile derhal yürürlüğe girer. Servisleri kullanarak AUP'nin en güncel sürümünün sizi bağladığını kabul edersiniz. Sizin ve/veya Son Kullanıcınızın bu AUP'yi ihlal etmesi durumunda Servisleri askıya alabileceğimizi veya sonlandırabileceğimizi bilir ve kabul edersiniz. Bu belgede tanımlanan şartlar Sözleşme'de tanımlandığı anlamı taşımaktadır.

Yasaklanan Eylemler

Aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek üzere Servislere erişemez ve Servisleri kullanamazsınız veya üçüncü tarafların Servislere erişmesine ve Servisleri kullanmasına izin veremezsiniz:

1. yürürlükteki herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası yasa, düzenleme veya kuralı ihlal etmek;

2. gizlilik veya Fikri Mülkiyet Hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla başkalarının haklarını ihlal etmek veya başka bir şekilde gasp etmek;

3. reşit olmayanlara herhangi bir şekilde zarar vermek veya zarar vermeye çalışmak amacıyla herhangi bir eylem gerçekleştirmek, pornografi, yasa dışı kumar, saadet zinciri, ağ saldırısı, kimlik avı saldırısı veya herhangi bir sisteme, programa veya veriye hasar vermek, bunları el altından ele geçirmek, iznimiz olmadan verileri veya Servislerin trafiğini izlemek dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yasa dışı, hukuksuz, ihlal içeren, zarar veren veya sahtekarlık içeren eylemleri gerçekleştirmek, gerçekleştirmeyi teşvik etmek veya bu eylemlere izin vermek;

4. aşağıda "Yasaklanmış İçerik" bölümünde ifade edilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hukuksuz, ihlal içeren, rahatsız edici, zararlı içerikleri veya materyalleri aktarmak, sunmak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak, yaymak veya dağıtmak;

5. herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının çalışmasını ya da güvenliğini olumsuz olarak etkileyecek şekilde tasarlanmış virüs, solucan, Truva atı, zaman bombaları, tuş vuruşu kaydedicileri, casus yazılımlar, reklam yazılımları veya diğer zararlı programlar veya benzer bilgisayar kodları içeren herhangi bir veriyi aktarmak ve bunları içeren herhangi bir materyali göndermek veya yüklemek;

6. Servislere, donanıma, yazılıma, sistemlere, sitelere veya ağlara erişmek veya saldırmak için yüksek hacimli otomatik unsurlar (robotlar, örümcekler, komut dizinleri veya benzer veri toplama ya da çıkartma yöntemleri dahil) kullanmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Servislere, donanıma, yazılıma, sistemlere, sitelere veya ağlara saldırmak, müdahalede bulunmak, bunları kesintiye uğratmak veya olumsuz etkilemek;

7. Servislerin, hesapların veya sistemlerin herhangi bir kısmına yetkisiz erişmek veya erişmeye çalışmak;

8. Servislerin veya herhangi bir donanım, yazılım, sistem, site veya ağın güvenliğini ya da bütünlüğünü ihlal etmek veya olumsuz etkilemek;

9. istenmeyen çoklu e-posta veya diğer mesajları, promosyonları, reklamları veya teklifleri ("spam" gibi) dağıtmak, yaymak veya göndermek;

10. aldatıcı şekilde mal veya servis sağlamak ya da yanlış, aldatıcı veya yanlış yönlendirici ifadeler veya beyanlar içeren reklam ve promosyon materyalleri veya farklı materyaller.

Yasaklanmış İçerik

Bu içerik yasakları Servisler ile aktardığınız her türlü trafik için geçerlidir. İçerikleriniz:

1. karalayıcı, müstehcen, rahatsız edici, nefret içerikli veya kışkırtıcı olamaz;

2. şiddeti, cinsel içerikli materyalleri ve ırk, cinsiyet, din, uyruk, engellilik, cinsel eğilim veya yaş ya da başka herhangi bir temele dayanan ayrımcılığı teşvik edemez;

3. herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkını ihlal edemez;

4. yanlış, aldatıcı veya yanlış yönlendirici olamaz;

5. herhangi bir yasa dışı eylemi teşvik edemez, savunamaz, gerçekleştirmez veya gerçekleştirilmesine yardımcı olamaz;

6. üçüncü tarafların gizliliğini tehdit, suistimal, ihlal veya işgal edemez; ya da

7. yayınlanması veya yayınlanacak olmasıyla vatandaşların belirli bir kısmının terör eylemlerinin koordine edilmesi, hazırlanması veya gerçekleştirilmesini doğrudan veya dolaylı olarak teşvik edildiğini veya bu tür eylemlerin gerçekleştirilmesine sebep olma anlamını çıkaracağını düşündüğünüz veya çıkaracağına inandığınız ya da inanmak için makul nedenlere sahip olduğunuz ifadeleri içeremez.

Tarafımızca İzleme ve Yürütme

Bu AUP'nin ihlal edilmesi veya Servisler ile Sitenin suistimal edilmesi durumlarını inceleme hakkını saklı tutarız ancak bu eylemi gerçekleştirme zorunluluğumuz yoktur. Herhangi bir ihlal veya ihlal şüphesi varsa tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük üstlenmeden (Sözleşme altındaki diğer haklarımıza veya yasal yolları kullanma hakkımıza halel getirmeden) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebiliriz. Bu AUP'ye uyulmaması Sözleşme'nin esastan ihlal edilmesi anlamına gelir.

1. bu AUP'nin ihlal edilmesini veya Servisleri ya da Siteyi suistimal eylemlerini incelemek;

2. güvenlik tehditleri, sahtekarlık veya diğer yasa dışı, ihlal içeren ya da zararlı eylemleri incelemek ve bunların önlenmesine yardımcı olmak;

3. İçerikleriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla içerikleri veya materyalleri kaldırmak, engellemek, bunlara erişimi durdurmak veya bunları değiştirmek;

4. size uyarıda bulunmak ve düzeltici önlemler almanızı talep etmek;

5. ihlalden doğan tüm masrafların tazminat ile (makul idari ve hukuki maliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) geri ödenmesi için tarafınıza karşı yasal kanuni kovuşturma hakkını kullanmak;

6. tarafınıza karşı ek yasal yollara başvurmak;

7. hesabınızı, tarafınıza Servislerin sağlanmasını, Siparişinizi veya Sözleşmenizi derhal askıya almak veya feshetmek; bununla birlikte Servislerin ortamlarında depolanan İçerikleriniz derhal silinebilir;

8. ihlalinizi uygun kolluk kuvveti birimlerine veya uygun üçüncü taraflara bildirmek.

Bu AUP'nin İhlalinin Bildirilmesi

Bu AUP'nin ihlal edildiğinden haberdar olmanız durumunda derhal tarafımıza bildireceksiniz ve söz konusu ihlalin durdurulması veya düzeltilmesi için makul yardımı yapacaksınız. Bu AUP'nin herhangi bir şekilde ihlalini bildirmek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Son güncelleme tarihi: 25 Mayıs 2022