Kurumsal Zorluklar

 • Servis Yeniliklerinde Yaşanan Zorluklar

  Şirket içi bir platform ile en yeni bulut teknolojilerine erişmek uzun zaman alabilir. Yeniliklerin hayata geçirilmesi zaman alabilir.

  Şirket içi bir platform ile en yeni bulut teknolojilerine erişmek uzun zaman alabilir. Yeniliklerin hayata geçirilmesi zaman alabilir.

 • Pahalı Şirket İçi DR Merkezleri

  Veri merkezinin oluşturulması ile sunucuların, depolama cihazlarının ve yazılımların edinilmesi pahalıya mal olabilir. Sonuçta sermaye giderleri ciddi derecede artar ve ayrı bir işletme ve bakım ekibine ihtiyaç duyulması işletme giderlerinin de artmasına neden olur.

  Veri merkezinin oluşturulması ile sunucuların, depolama cihazlarının ve yazılımların edinilmesi pahalıya mal olabilir. Sonuçta sermaye giderleri ciddi derecede artar ve ayrı bir işletme ve bakım ekibine ihtiyaç duyulması işletme giderlerinin de artmasına neden olur.

Tipik Senaryolar

Genel Mimariler

İşinizi buluta geçirirken işinizin özel ve genel bulutlardaki veri düzlemleri birbirine bağlı olmalıdır. Özel ve genel bulutların uzun süre birlikte kullanılması gerekir. Kurumların buluttan yararlanma sürecinin geleceği hibrit buluttadır. Hibrit bulutlarla ilgili olarak yedekleme ve arşiv ile bulutlar arası DR gibi veri düzlemi servisleri de buluttan yararlanma senaryoları için büyük önem taşır. Hibrit Bulut Çözümü genel ve özel bulutları birbirine bağlamak adına birden çok kanal sağlar. Hibrit Bulut Çözümü kaynakları entegre etmenizi ve işinizi daha esnek yürütmenizi sağlar.

Öne Çıkanlar

 • HCS Online

  HCS Online genel ve özel bulutları bağlayan hibrit bulut sağlar. Birleşik genel bulut servis ekosistemi ve birleşik genel bulut işletme ve bakım yönetimine sahiptir. Genel bulutların veri merkezlerine veya müşterilerin veri merkezlerine dağıtılabilir.

 • HCS

  HCS, müşterilerin genel bulut kaynaklarını yerel konumlarından ölçeklendirmesini sağlar.

 • DR ve yedekleme

  Özel buluttan genel buluta DR ve yedekleme düşük fiyatla mükemmel performans sağlar.

Bağımsız İnovasyon

 • Ekosistem
 • Huawei, Kunpeng serisi çiplere dayanan bir ekosistem inşa etti. Kunpeng destekli sunucular (TaiShan sunucuları) ve Kunpeng bulut servisleri bir arada çalışarak iş ortaklarını ve geliştiricileri destekler.

 • İşletim Sistemi
 • Huawei, sıklıkla kullanılan işletim sistemleri için uyum testlerini tamamlamasının yanı sıra kendi geliştirdiği EulerOS'i sunuyor.

 • Araç Zinciri
 • Huawei kod geçirme, optimizasyon hızlandırma ve derleme araçları ile bunların çalıştırılabileceği ortamı sunar. Huawei ayrıca Kunpeng için temel yazılımı ve ara yazılımı desteklemek adına açık kaynak toplulukları ile birlikte çalışarak uygulama geliştirme ve geçişini kolaylaştırır.


  Huawei, Kunpeng yazılım ekosistemini aktif şekilde geliştirmek adına işletim sistemleri, derleyiciler, araç zincirleri ve temel yazılım ile ara yazılım konularında sürekli stratejik yatırımlar yapmak üzere sektörel iş ortaklarıyla çalışma fırsatından yararlanır.

Başarı Hikayeleri

İş Ortakları