ความเป็นมาของลูกค้า

活动规则
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีแห่งชาติที่กำกับโดยรัฐบาลไทย ซึ่งรับผิดชอบการสำรวจและพัฒนาน้ำมันและก๊าซ การแปรรูปและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ และการผลิตด้าน

  ปลายน้ำ การจัดเก็บการขนส่ง และการค้า และเป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับใน Fortune Global 500

ความท้าทาย

ในปตท.มีแบบเขียนทางวิศวกรรมสำหรับท่อส่งน้ำมันจำนวนมาก วิศวกรจำเป็นต้องตรวจสอบและจัดเรียงป้ายกำกับอุปกรณ์ด้วยตนเองในแบบเขียน แบบเขียนจำนวนมากมีความซับซ้อน และการตรวจสอบด้วยตนเองก็ไม่มีประสิทธิภาพและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ปตท. จึงหวังจะนำ AI มาใช้เพื่อระบุป้ายกำกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติและดำเนินการเชิงตรรกะในการติดป้ายกำกับได้

เหตุใดจึงควรใช้ Huawei Cloud

 • Huawei มีความสามารถด้าน AI แบบฟูลสแต็ก ทั้งยังให้คำมั่นในว่าจะลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวใน AI อีกด้วย Huawei นำเสนอหนึ่งในโซลูชันแบบครอบคลุมและบริการในพื้นที่ระดับองค์กรที่ดีที่สุดแก่อุตสาหกรรม

  หลากหลายประเภท 

โซลูชัน

活动规则
 • การพัฒนารูปแบบการปรับแต่ง Huawei Cloud OCR ช่วยให้ปตท.สามารถตรวจสอบหมายเลขแบบเขียนทางวิศวกรรมและร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดหาอินเตอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บสำหรับวิศวกรปตท. เพื่อจัดประเภทและจัดเรียงแบบเขียนทางวิศวกรรมตามผลการตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยให้วิศวกรของ PTT สามารถตรวจสอบแบบเขียนทางวิศวกรรมและติดป้ายกำกับได้อัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ Huawei Cloud สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแง่ของความน่าเชื่อถือและเวลาแฝงของเครือข่ายได้

จุดเด่น

 • หลังจากปตท. ใช้บริการ Huawei Cloud OCR อย่างเป็นทางการแล้ว อัตราการตรวจสอบก็เพิ่มขึ้นกว่า 98%

  หลังจากปตท. ใช้บริการ Huawei Cloud OCR อย่างเป็นทางการแล้ว อัตราการตรวจสอบก็เพิ่มขึ้นกว่า 98%

 • ต้นทุนแรงงานลดลง 30%

  ต้นทุนแรงงานลดลง 30%

 • ประสิทธิภาพสูงขึ้น 50%

  ประสิทธิภาพสูงขึ้น 50%