ประเภท ECS

ประเภท ECS:
การประมวลผลทั่วไป
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ
การประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC)
ข้อมูลขนาดใหญ่
เร่งความเร็วในการประมวลผล
ECS C6 สำหรับการประมวลผลทั่วไประดับพิเศษมาแรง

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบสามารถปรับขนาดได้รุ่นล่าสุดช่วยให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ และ NIC อัจฉริยะความเร็วสูงของ Huawei 25GE จะมอบแบนด์วิธเครือข่ายที่สูงเป็นพิเศษและแพ็คเก็ตต่อวินาที (PPS)

แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันที่มีความต้องการสูงในการประมวลผลและประสิทธิภาพของเครือข่าย

ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์แคชแบบทั่วไป

แอปพลิเคชันระดับองค์กรภาระปานกลางและภาระหนัก

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:2 | 1:4
 • vCPU 2-64
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.0/3.4 GHz
 • PPS สูงสุด 10,000,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 40 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันที่มีความต้องการสูงในการประมวลผลและประสิทธิภาพของเครือข่าย ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์แคชแบบทั่วไป แอปพลิเคชันระดับองค์กรภาระปานกลางและภาระหนัก

$49.70 USD/เดือน
C6s ECS สำหรับการประมวลผลทั่วไประดับพิเศษมาแรง

Latest-generation Intel® Xeon® Scalable processors and Huawei 25GE high-speed intelligent NICs provide powerful and stable computing and network performance.

แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันที่มีความต้องการสูงในการประมวลผลและประสิทธิภาพของเครือข่าย

ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์แคชแบบทั่วไป

แอปพลิเคชันระดับองค์กรภาระปานกลางและภาระหนัก

การเล่นเกมและการแสดงข้อมูล

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:2
 • vCPU 2-64
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 2.6/3.5 GHz
 • PPS สูงสุด 8,500,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 30 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันที่มีความต้องการสูงในการประมวลผลและประสิทธิภาพของเครือข่าย ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์แคชแบบทั่วไป แอปพลิเคชันระดับองค์กรภาระปานกลางและภาระหนัก การเล่นเกมและการแสดงข้อมูล

$42.25 USD/เดือน
ECS S6 สำหรับการประมวลผลทั่วไปมาแรง

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบสามารถปรับขนาดได้รุ่นล่าสุด และ NIC อัจฉริยะความเร็วสูงของ Huawei 25GE มอบแบนด์วิธเครือข่ายสูงและ PPS ที่คุ้มค่า

แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันที่มีความต้องการสูงเกี่ยวกับ PPS

ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์แคชขนาดเล็ก

แอปพลิเคชันระดับองค์กรภาระเบาและภาระปานกลาง

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:1 | 1:2 | 1:4
 • vCPU 1-8
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 2.6/3.5 GHz
 • PPS สูงสุด 500,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 3 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันที่มีความต้องการสูงเกี่ยวกับ PPS ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์แคชขนาดเล็ก แอปพลิเคชันระดับองค์กรภาระเบาและภาระปานกลาง

$7.70 USD/เดือน
ECS C3 สำหรับการประมวลผลทั่วไประดับพิเศษ

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบสามารถปรับขนาดได้มอบประสิทธิภาพเครือข่ายและความเสถียรสูง

แอปพลิเคชัน

work performanceเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันที่มีความต้องการสูงในการประมวลผลและประสิทธิภาพของเครือข่าย

ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์แคชแบบทั่วไป

แอปพลิเคชันระดับองค์กรภาระปานกลางและภาระหนัก

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:2 | 1:4
 • vCPU 2-60
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.0/3.4 GHz
 • PPS สูงสุด 5,000,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 17 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์แคชขนาดเล็ก แอปพลิเคชันระดับองค์กรภาระเบาและภาระปานกลาง

$49.70 USD/เดือน
General Network Enhancement C3ne ECS

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบสามารถปรับขนาดได้ช่วยให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ และ NIC อัจฉริยะความเร็วสูงของ Huawei 25GE มอบแบนด์วิธเครือข่ายที่สูงเป็นพิเศษและ PPS

แอปพลิเคชัน

High PPS scenarios

Enterprise-class applications with high network requirements, such as on-screen video comments and telecom business forwarding

ฐานข้อมูลขนาดเล็กและขนาดกลาง เซิร์ฟเวอร์แคช และคลัสเตอร์การค้นหา

Data analysis and computing

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:2 | 1:4
 • vCPU 2-60
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.0/3.4 GHz
 • PPS สูงสุด 10,000,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 40 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

สถานการณ์ PPS สูง แอปพลิเคชันระดับองค์กรที่มีความต้องการเครือข่ายสูง เช่น ความคิดเห็นของวิดีโอบนหน้าจอและการส่งต่อธุรกิจโทรคมนาคม ฐานข้อมูลขนาดเล็กและขนาดกลาง เซิร์ฟเวอร์แคช และคลัสเตอร์การค้นหา การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล

$45.57 USD/เดือน
ECS S3 สำหรับการประมวลผลทั่วไป

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบสามารถปรับขนาดได้มอบสมรรถนะสูงในราคาประหยัด

แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน

ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์แคชขนาดเล็ก

แอปพลิเคชันระดับองค์กรภาระเบาและภาระปานกลาง

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:1 | 1:2 | 1:4
 • vCPU 1-16
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 2.2/3.0 GHz
 • PPS สูงสุด 300,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 4 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันที่มีความต้องการสูงเกี่ยวกับ PPS ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์แคชขนาดเล็ก แอปพลิเคชันระดับองค์กรภาระเบาและภาระปานกลาง

$7.70 USD/เดือน
T6 ECS สำหรับการประมวลผลทั่วไประดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐานของประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความสามารถในการส่งชุดข้อมูลในขณะที่รักษาต้นทุนให้ต่ำ โดยมีประสิทธิภาพที่จำกัดตามพื้นฐานของ CPU และความเชื่อถือได้

แอปพลิเคชัน

ไมโครเซอร์วิส

แอปพลิเคชันแบบโต้ตอบที่มีเวลาแฝงที่ต่ำ

ฐานข้อมูลขนาดเล็กและขนาดกลาง

เดสก์ท็อปเสมือน

เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันภาระแบบทั่วไป รวมถึงสภาพแวดล้อมการพัฒนา การสร้าง และลำดับขั้น ที่เก็บโค้ด และต้นแบบผลิตภัณฑ์

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:1 | 1:2 | 1:4
 • vCPU 1-16
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 2.2/3.0 GHz
 • PPS สูงสุด 600,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 3 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

ไมโครเซอร์วิส แอปพลิเคชันแบบโต้ตอบที่มีเวลาแฝงที่ต่ำ ฐานข้อมูลขนาดเล็กและขนาดกลาง เดสก์ท็อปเสมือน เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันภาระแบบทั่วไป รวมถึงสภาพแวดล้อมการพัฒนา การสร้าง และลำดับขั้น ที่เก็บโค้ด และต้นแบบผลิตภัณฑ์

$6.13 USD/เดือน
ECS M6 สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำมาแรง

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบสามารถปรับขนาดได้รุ่นล่าสุดช่วยให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ NIC อัจฉริยะความเร็วสูงของ Huawei 25GE มอบแบนด์วิธเครือข่ายที่สูงเป็นพิเศษและ PPS รวมถึง DDR4 SDRAM สูงสุด 512 GB เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำสูง

แอปพลิเคชัน

คลังข้อมูล MPP

การประมวลผล MapReduce และ Hadoop แบบกระจาย

ระบบไฟล์แบบกระจาย

ระบบไฟล์เครือข่าย

การบันทึกหรือการประมวลผลข้อมูล

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:8
 • vCPU 2-64
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.0/3.4 GHz
 • PPS สูงสุด 10,000,000
 • Maximum Bandwidth 40 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

คลังข้อมูล MPP; distributed MapReduce and Hadoop computing; distributed file systems; network file systems; log or data processing

$73.80 USD/เดือน
M3ne ECS สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายหน่วยความจำ

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบสามารถปรับขนาดได้รุ่นล่าสุดและ NIC อัจฉริยะความเร็วสูง Huawei 25GE มอบการประมวลผลและประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ทรงพลังและเสถียร

แอปพลิเคชัน

ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง

ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ

แคชหน่วยความจำแบบกระจาย

การวิเคราะห์และการทำเหมืองข้อมูล

คลัสเตอร์ Hadoop หรือ Spark

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:8
 • vCPU 2-60
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.0/3.4 GHz
 • PPS สูงสุด 10,000,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 40 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ แคชหน่วยความจำแบบกระจาย การวิเคราะห์และการทำเหมืองข้อมูล คลัสเตอร์ Hadoop หรือ Spark

$66.25 USD/เดือน
ECS M3 สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

ฮาร์ดแวร์รุ่นล่าสุดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผลชุดข้อมูลหน่วยความจำขนาดใหญ่

แอปพลิเคชัน

ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง

ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ

แคชหน่วยความจำแบบกระจาย

การวิเคราะห์และการทำเหมืองข้อมูล

คลัสเตอร์ Hadoop หรือ Spark

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:8
 • vCPU 2-60
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.0/3.4 GHz
 • PPS สูงสุด 5,000,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 17 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ แคชหน่วยความจำแบบกระจาย การวิเคราะห์และการทำเหมืองข้อมูล คลัสเตอร์ Hadoop หรือ Spark

$73.80 USD/เดือน
E3 ECS สำหรับหน่วยความจำขนาดใหญ่มาแรง

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบสามารถปรับขนาดได้ช่วยให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ และ NIC อัจฉริยะความเร็วสูงของ Huawei 25GE มอบแบนด์วิธเครือข่ายที่สูงเป็นพิเศษและ PPS

แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน OLTP และการประมวลผลการวิเคราะห์ทางออนไลน์ (OLAP)

ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ เช่น SAP HANA SoH/S4H และ BWoH/B4H

ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง

แคชหน่วยความจำแบบกระจาย

กลไกจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

การทำเหมืองข้อมูล

 • หน่วยความจำ 348-4096 GB
 • vCPU 28-208
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.0/3.4 GHz
 • PPS สูงสุด 5,000,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 25 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน OLTP และ OLAP ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ เช่น SAP HANA SoH/S4H และ BWoH/B4H ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง แคชหน่วยความจำแบบกระจาย กลไกจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การทำเหมืองข้อมูล

$2,003.08 USD/เดือน
ECS H3 สำหรับการประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC)มาแรง

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบสามารถปรับขนาดได้และ NIC ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Huawei มอบสมรรถนะและความเสถียรสูง

แอปพลิเคชัน

คลัสเตอร์ส่วนหน้า

เว็บเซิร์ฟเวอร์

การประมวลผลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

โฆษณา

การเล่นเกม MMO

การเข้ารหัสวิดีโอ

การวิเคราะห์แบบกระจาย

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:2 | 1:4
 • vCPU 2-32
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.2/4.2 GHz
 • PPS สูงสุด 4,000,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 17 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

คลัสเตอร์ส่วนหน้า เว็บเซิร์ฟเวอร์ การประมวลผลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การโฆษณา การเล่นเกม MMO การเข้ารหัสวิดีโอ การวิเคราะห์แบบกระจาย

$58.40 USD/เดือน
High-Performance Computing HC2 ECSมาแรง

Latest-generation virtualization platform provides improved computing performance compared to previous-generation ECSs.

แอปพลิเคชัน

คลัสเตอร์ส่วนหน้า

เว็บเซิร์ฟเวอร์

การประมวลผลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

โฆษณา

การเล่นเกม MMO

การเข้ารหัสวิดีโอ

การวิเคราะห์แบบกระจาย

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:2 | 1:4
 • vCPU 2-32
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 2.6/3.5 GHz
 • PPS สูงสุด 600,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 13 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

คลัสเตอร์ส่วนหน้า เว็บเซิร์ฟเวอร์ การประมวลผลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การโฆษณา การเล่นเกม MMO การเข้ารหัสวิดีโอ การวิเคราะห์แบบกระจาย

$53.80 USD/เดือน
I3 ECSอินพุต/เอาต์พุต (I/O) สูงเป็นพิเศษมาแรง

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบสามารถปรับขนาดได้และ ไดรฟ์โซลิดสเทต (SSD) แบบ NVMe ภายในประสิทธิภาพสูงส่งมอบ จำนวนปฏิบัติการ อินพุต/เอาต์พุต ต่อวินาที (IOPS) สูง ในเวลาแฝงที่ต่ำ

แอปพลิเคชัน

ฐานข้อมูล RDS

ฐานข้อมูล NoSQL ได้แก่ Cassandra, MongoDB และ Redis

Elasticsearch

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:8
 • vCPU 8-64
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.0/3.4 GHz
 • PPS สูงสุด 5,000,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 25 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

ฐานข้อมูล ElasticSearch, RDS และ NoSQL ได้แก่ Cassandra, MongoDB และ Redis

$349.20 USD/เดือน
D3 ECS ที่ใช้งานดิสก์มากมาแรง

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบสามารถปรับขนาดได้ช่วยให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ NIC อัจฉริยะความเร็วสูงของ Huawei 25GE มอบแบนด์วิธเครือข่ายที่สูงเป็นพิเศษและ PPS ดิสก์ SAS ภายในมอบแบนด์วิธสูงในราคาประหยัด

แอปพลิเคชัน

คลังข้อมูล MPP

การประมวลผล MapReduce และ Hadoop แบบกระจาย

ระบบไฟล์แบบกระจาย

ระบบไฟล์เครือข่าย

การบันทึกหรือการประมวลผลข้อมูล

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:8 | 1:10
 • vCPU 4-56
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.0/3.4 GHz
 • PPS สูงสุด 5,000,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 40 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

คลังข้อมูล MPP; distributed MapReduce and Hadoop computing; distributed file systems; network file systems; log or data processing


2/4/8/12/16/24/28 x 1.8 TB local SAS disks

$284.70 USD/เดือน
D2 ECS ที่ใช้งานดิสก์มาก

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v4 ช่วยให้เข้าถึงพื้นที่จัดเก็บภายในเครื่องได้อย่างรวดเร็ว

แอปพลิเคชัน

คลังข้อมูล MPP

การประมวลผล MapReduce และ Hadoop แบบกระจาย

ระบบไฟล์แบบกระจาย

ระบบไฟล์เครือข่าย

การบันทึกหรือการประมวลผลข้อมูล

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:8
 • vCPU 4-48
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 2.6/3.5 GHz
 • PPS สูงสุด 900,000
 • แบนด์วิธอินทราเน็ตสูงสุด 13 Gbit/s
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

คลังข้อมูล MPP; distributed MapReduce and Hadoop computing; distributed file systems; network file systems; log or data processing


2/4/8/12/16/24 x 1.8 TB local SAS disks

$357.60 USD/เดือน
PI2 ECS ที่เร่งการอนุมานของหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)มาแรง

Tesla T4 หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ของ NVIDIA ช่วยในการอนุมาน AI ตามเวลาจริง ด้วยประสิทธิภาพ INT8 ที่สูงถึง 130 TeraOPS (TOPS)

แอปพลิเคชัน

การอนุมาน AI ได้แก่ การรู้จำภาพและการจัดประเภท การรู้จำเสียง และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การเข้ารหัสวิดีโอ

แมชชีนเลิร์นนิ่ง

การฝึกแบบจำลองสำหรับสถานการณ์ปริมาณการใช้งานต่ำ

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:4
 • vCPU 8/16/32
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.0/3.4 or 2.6/3.5 GHz
 • รุ่น GPU NVIDIA T4
 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 16 GB
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

การอนุมาน AI ได้แก่ การรู้จำภาพและการจัดประเภท การรู้จำเสียง และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเข้ารหัสวิดีโอ แมชชีนเลิร์นนิ่ง และการฝึกแบบจำลองสำหรับสถานการณ์ปริมาณการใช้งานต่ำ


NVIDIA T4 GPU with 16 GB memory

$596.50 USD/เดือน
G5 ECS สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแบบเร่งความเร็วกราฟิก มาแรง

NVIDIA Tesla V100 GPU ช่วยในการประมวลผลกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยอัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำที่สมดุล และการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง

แอปพลิเคชัน

คลาวด์เดสก์ท็อป

3D คลาวด์เดสก์ท็อป

เวิร์กสเตชันระยะไกลที่เน้นกราฟิก

การประมวลผลสตรีมแอปพลิเคชัน

การเข้ารหัสวิดีโอ

Heavy-load graphics on servers

 • อัตราส่วน vCPU/หน่วยความจำ 1:4
 • vCPU 32
 • ความถี่เทอร์โบ/ฐาน 3.0/3.4 GHz
 • รุ่น GPU NVIDIA V100
 • หน่วยความจำ per GPU 16 GB
ที่แนะนำ
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
/month
ต้นทุนของ vCPU และหน่วยความจำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
แอปพลิเคชัน

คลาวด์เดสก์ท็อป; การแสดงข้อมูล 3D; เวิร์กสเตชันระยะไกลที่เน้นกราฟิก; การประมวลผลสตรีมแอปพลิเคชัน; การเข้ารหัสวิดีโอ; กราฟิกภาระหนักบนเซิร์ฟเวอร์


NVIDIA V100 GPU with 16 GB memory