ฟีเจอร์
Elastic Cloud Server (ECS)

เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ที่สามารถปรับขนาดได้ในไม่กี่นาที

Domain Name Service (DNS)

บริการเว็บ DNS ที่เชื่อถือได้ มีความพร้อมใช้งานสูงที่สามารถปรับขนาดได้อย่างคล่องตัว

Cloud Connect

เชื่อมต่อ VPC ทั่วทุกภูมิภาค

Object Storage Service (OBS)

พื้นที่จัดเก็บออบเจ็กต์ที่สามารถปรับขนาดได้แบบไม่จำกัด

ModelArts

แพลตฟอร์มการพัฒนา AI แบบครบวงจรสำหรับนักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

HUAWEI CLOUD Meeting

การประชุมทางวิดีโอคุณภาพระดับ ultra-HD ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

Content Delivery Network (CDN)

เร่งความเร็วเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และความน่าเชื่อถือ

Virtual Private Cloud (VPC)

สภาพแวดล้อมเครือข่ายส่วนตัวสำหรับทรัพยากรของคุณบนคลาวด์

Optical Character Recognition (OCR)

ตรวจจับและแยกข้อความออกจากรูปภาพและแปลงเป็นรูปแบบ JSON ที่แก้ไขได้

Cloud Container Engine (CCE)

บริการ Kubernetes ที่มีการจัดการระดับองค์กร

การประมวลผล
Elastic Cloud Server (ECS)

เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ที่สามารถปรับขนาดได้ในไม่กี่นาที

GPU Accelerated Cloud Server (GACS)

VM ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการประมวลผลแบบทศนิยม

Bare Metal Server (BMS)

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะเต็มรูปแบบ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง

Dedicated Host (DeH)

ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพโดยแยกทรัพยากรการคำนวณออกจากกัน

Auto Scaling

ปรับขนาดทรัพยากรการคำนวณโดยอัตโนมัติเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการ

Image Management Service (IMS)

สร้างและปรับใช้งานเซิร์ฟเวอร์เร็วขึ้นด้วยอิมเมจ

FunctionGraph

เรียกใช้โค้ดของคุณโดยไม่ต้องจัดเตรียมหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์

Dedicated Computing Cluster (DCC)

แหล่งทรัพยากรการคำนวณแบบแยกออกจากกันทางกายภาพสำหรับปริมาณงานของคุณ

พื้นที่จัดเก็บ
Object Storage Service (OBS)

พื้นที่จัดเก็บออบเจ็กต์ที่สามารถปรับขนาดได้ไม่จำกัด

Elastic Volume Service (EVS)

บล็อกการจัดเก็บแบบถาวร

Scalable File Service (SFS)

ที่เก็บไฟล์ที่ใช้ร่วมกันแบบโฮสต์เต็มรูปแบบ

Cloud Backup and Recovery (CBR)

การสำรองข้อมูลบนคลาวด์สำหรับทรัพยากรในคลาวด์และในองค์กร

Dedicated Distributed Storage Service (DSS)

พื้นที่จัดเก็บจริงแบบบล็อกเฉพาะ

Storage Disaster Recovery Service (SDRS)

การปกป้องข้อมูลแบบข้าม AZ และมี zero-RPO สำหรับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์

Data Express Service (DES)

การรับส่งข้อมูลจำนวนมากที่ปลอดภัยและรวดเร็วไปยัง Huawei Cloud

Volume Backup Service (VBS)

การสำรองข้อมูลดิสก์บนคลาวด์

Cloud Server Backup Service (CSBS)

การสำรองข้อมูลดิสก์บนคลาวด์ที่สอดคล้องกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์

การสร้างเครือข่าย
Virtual Private Cloud (VPC)

สภาพแวดล้อมเครือข่ายส่วนตัวสำหรับทรัพยากรของคุณบนคลาวด์

Elastic Load Balance (ELB)

ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันของคุณโดยรักษาโหลดของเซิร์ฟเวอร์ให้สมดุล

NAT Gateway

การแปลที่อยู่เครือข่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์และในองค์กร

Elastic IP (EIP)

ที่อยู่ IP สาธารณะแบบคงที่

Direct Connect

การเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะระหว่างศูนย์ข้อมูลในองค์กรกับคลาวด์

Enterprise Switch (ESW)

เชื่อมต่อระบบคลาวด์และเครือข่ายภายในองค์กรที่เลเยอร์ 2

Virtual Private Network (VPN)

การเชื่อมต่อ IPsec ที่เข้ารหัสระหว่างศูนย์ข้อมูลในองค์กรกับคลาวด์

Cloud Connect

เชื่อมต่อ VPC ทั่วทุกภูมิภาค

VPC Endpoint (VPCEP)

การเข้าถึงที่ปลอดภัยสู่บริการที่โฮสต์บน Huawei Cloud

Global Accelerator (GA)

เร่งการเข้าถึงผ่านเครือข่าย Huawei Cloud ที่รวดเร็ว

Enterprise Router (ER)

ลดความซับซ้อนของเครือข่ายด้วยการเชื่อมต่อ VPC และเครือข่ายภายในองค์กร

ฐานข้อมูล
GaussDB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบกระจายระดับองค์กร

GaussDB(for MySQL)

ฐานข้อมูลระดับองค์กรที่เข้ากันได้กับ MySQL

GaussDB(for Mongo)

ฐานข้อมูลที่เข้ากันได้กับ MongoDB และระบบคลาวด์เนทีฟ

GaussDB(for Cassandra)

ฐานข้อมูลที่เข้ากันได้กับ Cassandra พร้อมกับการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บแบบแยกส่วน

GaussDB(for Influx)

ฐานข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีสมรรถนะสูง

GaussDB(for Redis)

ฐานข้อมูลที่เข้ากันได้กับ Redis

RDS for MySQL

ฐานข้อมูลโอเพนซอร์สยอดนิยมที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมสำหรับ LAMP สแต็ก

RDS for PostgreSQL

ฐานข้อมูลโอเพนซอร์สที่รับรองความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูล

Distributed Database Middleware (DDM)

ปรับขนาดทรัพยากรฐานข้อมูลเพื่อจัดการกับคำขอพร้อมกันจำนวนมาก

Document Database Service (DDS)

ฐานข้อมูลเชิงเอกสารที่เข้ากันได้กับ MongoDB ที่ปลอดภัย สามารถปรับขนาดได้และความพร้อมใช้งานสูง

Data Replication Service (DRS)

ย้ายฐานข้อมูลของคุณโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

Data Admin Service (DAS)

จัดการฐานข้อมูลออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

Database and Application Migration UGO (UGO)

บริการระดับมืออาชีพสำหรับการโยกย้ายสคีมาฐานข้อมูลต่างรูปแบบ

AI
ModelArts

แพลตฟอร์มการพัฒนา AI แบบครบวงจรสำหรับนักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Huawei HiLens (HiLens)

แพลตฟอร์มการพัฒนา AI หลายรูปแบบ

Graph Engine Service (GES)

การสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบกราฟ

Question Answering Bot (QABot)

สร้างและจัดการบอทถามตอบอัจฉริยะ

Image Recognition

ระบุเนื้อหาภาพโดยอัตโนมัติ

Content Moderation

สแกนข้อความและรูปภาพหาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

Optical Character Recognition (OCR)

ตรวจจับและแยกข้อความออกจากรูปภาพและแปลงเป็นรูปแบบ JSON ที่แก้ไขได้

Image Search

ค้นหาภาพที่ตรงทั้งหมดและตรงบางส่วน

Short Sentence Recognition

การถอดเสียงอัตโนมัติของการบันทึกเสียงแบบสั้น

EIHealth

เร่งความเร็วของการวิจัยและการใช้งาน AI ในจีโนม การค้นพบยา และการสร้างภาพทางการแพทย์

การวิเคราะห์
Data Lake Insight (DLI)

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประมวลผลทั้งแบบสตรีมและแบตช์

Data Warehouse Service (DWS)

ประสิทธิภาพระดับชั้นนำในตลาด ความเสถียรขั้นสูงสุด และปรับขนาดได้ตามความต้องการ

Cloud Stream Service (CS)

แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ตามเวลาจริง

MapReduce Service (MRS)

บริการคลัสเตอร์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับองค์กร

Data Lake Visualization (DLV)

ส่วนประกอบที่กำหนดเองสำหรับการสร้างการแสดงข้อมูลแบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายในที่จัดเก็บข้อมูลดิบของคุณ

DataArts Studio

แพลตฟอร์มการกำกับดูแลที่จัดเก็บข้อมูลดิบแบบครบวงจร

Data Ingestion Service (DIS)

การนำเข้า การประมวลผล และการถ่ายโอนข้อมูลตามเวลาจริง

Cloud Search Service (CSS)

ดึงข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจากแหล่งที่หลากหลาย

บริการสำหรับนักพัฒนา
ServiceStage

บริการ PaaS แบบครบวงจรสำหรับองค์กร

CodeArts PerfTest

ทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณ

Astro Zero

แพลตฟอร์มสร้างแอปพลิเคชันแบบเขียนโค้ดเล็กน้อย

CodeArts

แพลตฟอร์ม DevOps แบบครบวงจร

CodeArts Req

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาแบบ Agile

CodeArts Repo

การโฮสต์รหัสออนไลน์ตาม Git

CodeArts Pipeline

การเผยแพร่ซอฟต์แวร์แบบต่อเนื่องที่สามารถมองเห็นกระบวนการและปรับแต่งได้

CodeArts Build

ความสามารถในการสร้างที่พร้อมใช้งานทันที

CodeArts Deploy

การปรับใช้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวพร้อมความสามารถในการมองเห็นกระบวนการได้

CodeArts Artifact

ที่เก็บสิ่งประดิษฐ์ซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

CodeArts Check

การจัดการคุณภาพโค้ดบนคลาวด์

CodeArts TestPlan

มอบแพลตฟอร์มการทดสอบบนคลาวด์แบบครบวงจรให้นักพัฒนา

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Anti-DDoS Service (AAD)

การเบี่ยงเบนการรับส่งข้อมูลในการลด DDoS เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ต้นทางมีเสถียรภาพ

Web Application Firewall (WAF)

ป้องกันเว็บแอปและเว็บไซต์จากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

Host Security Service (HSS)

จัดการทรัพย์สิน ป้องกันการบุกรุก และขจัดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และการตั้งค่าที่ไม่ปลอดภัย

Data Encryption Workshop (DEW)

การเข้ารหัสข้อมูลบนคลาวด์และการจัดการคีย์ที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย

Database Security Service (DBSS)

ตรวจสอบฐานข้อมูล ป้องกันการโจมตีแบบแทรก SQL และระบุการดำเนินการที่น่าสงสัย

Data Security Center (DSC)

ระบุ ปกปิด และปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณในชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง

Container Guard Service (CGS)

การป้องกันวงจรชีวิตในการพัฒนาคอนเทนเนอร์ การปรับใช้งาน และการเรียกใช้

Situation Awareness (SA)

การแสดงกราฟิกของพื้นฐานความปลอดภัยบนคลาวด์ การจัดการสัญญาณเตือน และความเสี่ยง

Managed Threat Detection (MTD)

ระบุกิจกรรมที่เป็นอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

Compliance Compass

แพลตฟอร์มการประเมินและการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

Cloud Certificate Manager (CCM)

จัดการ SSL และใบรับรองส่วนตัว

Cloud Firewall (CFW)

ควบคุมการจราจรและป้องกันการบุกรุก

การจัดการและการควบคุมดูแล

ลงทะเบียนและเริ่มต้นการเดินทางบนคลาวด์ที่น่าประทับใจ

ลงทะเบียน