ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

หมวดหมู่
 • ฟีเจอร์
 • การประมวลผล
 • คอนเทนเนอร์
 • พื้นที่จัดเก็บ
 • การสร้างเครือข่าย
 • การจัดส่งเนื้อหาและการประมวลผล Edge
 • ฐานข้อมูล
 • AI
 • การวิเคราะห์
 • อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
 • มิดเดิลแวร์
 • บริการสำหรับนักพัฒนา
 • การใช้งานทางธุรกิจ
 • บริการสื่อ
 • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • การจัดการและการกำกับดูแล
 • การย้ายข้อมูล
 • บล็อกเชน
 • Huawei Cloud Stack
 • บริการแอป
 • ฟีเจอร์
 • การประมวลผล
 • คอนเทนเนอร์
 • พื้นที่จัดเก็บ
 • การสร้างเครือข่าย
 • การจัดส่งเนื้อหาและการประมวลผล Edge
 • ฐานข้อมูล
 • AI
 • การวิเคราะห์
 • อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
 • มิดเดิลแวร์
 • บริการสำหรับนักพัฒนา
 • การใช้งานทางธุรกิจ
 • บริการสื่อ
 • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • การจัดการและการกำกับดูแล
 • การย้ายข้อมูล
 • บล็อกเชน
 • Huawei Cloud Stack
 • บริการแอป
หมวดหมู่
 • ฟีเจอร์
 • การประมวลผล
 • คอนเทนเนอร์
 • พื้นที่จัดเก็บ
 • การสร้างเครือข่าย
 • การจัดส่งเนื้อหาและการประมวลผล Edge
 • ฐานข้อมูล
 • AI
 • การวิเคราะห์
 • อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
 • มิดเดิลแวร์
 • บริการสำหรับนักพัฒนา
 • การใช้งานทางธุรกิจ
 • บริการสื่อ
 • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • การจัดการและการกำกับดูแล
 • การย้ายข้อมูล
 • บล็อกเชน
 • Huawei Cloud Stack
 • บริการแอป
ฟีเจอร์
Elastic Cloud Server (ECS)
กำหนดความปลอดภัยเองได้ และมีความยืดหยุ่นในการขยายเซิร์ฟเวอร์เสมือนบนคลาวด์
Elastic IP (EIP)
สร้างระบบที่มีความพร้อมใช้งานสูงพร้อมที่อยู่ IP สาธารณะ
RDS for MySQL
เพิ่มประสิทธิภาพ LAMP Stack ด้วยฐานข้อมูลโอเพ่นซอร์สยอดนิยมนี้
Object Storage Service (OBS)
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บออบเจ็กต์ที่ปรับขนาดได้ ไม่จำกัด ทนทาน และปลอดภัย
Cloud Backup and Recovery (CBR)
จัดการการสำรองข้อมูลบนคลาวด์และทรัพยากรภายในองค์กรของคุณจากส่วนกลาง
Content Delivery Network (CDN)
ผู้ใช้สามารถรับเนื้อหาได้ รวดเร็ว ปรับขนาดได้ และปลอดภัย
Optical Character Recognition (OCR)
ตรวจจับและแยกข้อความจากรูปภาพและแปลงเป็นรูปแบบ JSON
Cloud Container Engine (CCE)
สัมผัสประสบการณ์บริการ Kubernetes ที่มีการจัดการระดับองค์กร
ModelArts
สร้าง ฝึกอบรม และปรับใช้โมเดล Machine Learning อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Huawei Cloud Meeting
เพลิดเพลินกับการประชุมทางวิดีโอแบบ Ultra-HD ที่ทั้งเชื่อถือได้และปลอดภัย
การประมวลผล
Elastic Cloud Server (ECS)
รับเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ของคุณเองในระบบคลาวด์
GPU Accelerated Cloud Server (GACS)
ผู้ใช้จะได้รับเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม (floating-point performance)
Bare Metal Server (BMS)
รันบริการ บน เซิร์ฟเวอร์ (physical servers) ทั้งเครื่องโดยไม่ร่วมกับผู้อื่น
Dedicated Host (DeH)
แยกทรัพยากรการประมวลผลออกจากกันโดยรักษาประสิทธิภาพ
Auto Scaling
ปรับทรัพยากรการประมวลผลให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
Image Management Service (IMS)
สร้างและปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ได้เร็วขึ้นด้วยรูปภาพ
FunctionGraph
เรียกใช้โค้ดของคุณโดยไม่ต้องจัดเตรียมหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์
Dedicated Computing Cluster (DCC)
แยกกลุ่มทรัพยากรการประมวลผลทางกายภาพสำหรับปริมาณงานของคุณ
Cloud Phone Host (CPH)
เซิร์ฟเวอร์คลาวด์พร้อมฟังก์ชันโทรศัพท์เสมือน
พื้นที่จัดเก็บ
Object Storage Service (OBS)
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บออบเจ็กต์ที่ปรับขนาดได้ ไม่จำกัด ทนทาน และปลอดภัย
Elastic Volume Service (EVS)
ให้พื้นที่เก็บข้อมูลบล็อกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
Cloud Backup and Recovery (CBR)
จัดการการสำรองข้อมูลบนคลาวด์และทรัพยากรภายในองค์กรของคุณจากส่วนกลาง
Scalable File Service (SFS)
เพลิดเพลินกับระบบ NAS ไฟล์
Dedicated Distributed Storage Service (DSS)
ผู้ใช้จะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลที่ไม่รวมกับผู้อื่น
Storage Disaster Recovery Service (SDRS)
เพลิดเพลินกับการปกป้องข้อมูลแบบ cross-AZ และ Zero-RPO สำหรับ ECS ของคุณ
Volume Backup Service (VBS)
สำรองข้อมูลดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่กำลังทำงานอยู่
Cloud Server Backup Service (CSBS)
สำรองข้อมูลดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ
Data Express Service (DES)
ส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลอย่างปลอดภัยและรวดเร็วไปยัง Huawei Cloud
การสร้างเครือข่าย
Virtual Private Cloud (VPC)
ปกป้องระบบของคุณด้วยระบบเครือข่ายที่ไม่รวมกับผู้อื่น
Elastic IP (EIP)
สร้างระบบที่มีความพร้อมใช้งานสูงพร้อมที่อยู่ IP สาธารณะ
Elastic Load Balance (ELB)
กระจายข้อมูลขาเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์Backend หลายเครื่อง
Direct Connect
สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะกับ Huawei Cloud
Virtual Private Network (VPN)
เชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลในพื้นที่ของคุณกับคลาวด์ผ่านการเชื่อมต่อ IPsec ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
Enterprise Switch (ESW)
เชื่อมต่อเครือข่ายคลาวด์และภายในองค์กรที่เลเยอร์ 2
Cloud Connect
เชื่อมต่อ VPC ข้ามภูมิภาค
NAT Gateway
เปิดใช้งานการแปลที่อยู่เครือข่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร
VPC Endpoint (VPCEP)
ตั้งค่าการเชื่อมต่อส่วนตัวระหว่าง VPC
Enterprise Router
เชื่อมต่อ VPC และเครือข่ายภายในองค์กรของคุณอย่างง่ายดายและง่ายดาย
Global Accelerator
เร่งความเร็วการเข้าถึงผ่านเครือข่ายแกนหลักของ Huawei Cloud
ฐานข้อมูล
GaussDB
รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบกระจายระดับองค์กร
GaussDB(for MySQL)
ฐานข้อมูลระดับองค์กรที่เข้ากันได้กับ MySQL
GeminiDB
ฐานข้อมูล NoSQL หลายโมเดลที่เข้ากันได้กับ Redis, Mongo และอื่น ๆ อีกมากมาย
Document Database Service (DDS)
ฐานข้อมูลเอกสารที่เข้ากันได้กับ MongoDB ที่มีรูปแบบการะปรับใช้แบบคลัสเตอร์ ชุด replica หรือโหนดเดียว
RDS for MySQL
เพิ่มประสิทธิภาพ LAMP Stack ด้วยฐานข้อมูลโอเพ่นซอร์สยอดนิยมนี้
RDS for PostgreSQL
ฐานข้อมูลโอเพ่นซอร์สที่รับประกันความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล
Distributed Database Middleware (DDM)
ขยายขนาดทรัพยากรเพื่อรองรับคำขอจำนวนมากที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
Data Replication Service (DRS)
การย้ายฐานข้อมูลของคุณโดยใช้เวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
Data Admin Service (DAS)
จัดการฐานข้อมูลออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
Database and Application Migration UGO (UGO)
ย้ายฐานข้อมูลที่มี schemas ที่ต่างกัน
RDS for MariaDB
เพิ่มพลังให้กับ MariaDB ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบของคุณ
AI
ModelArts
สร้าง ฝึกอบรม และปรับใช้โมเดล Machine Learning อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Huawei HiLens (HiLens)
ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อการพัฒนา multimodel AI
Graph Engine Service (GES)
ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างกราฟตามความสัมพันธ์
Question Answering Bot (QABot)
สร้างและจัดการบอทถามตอบอัจฉริยะ
Image Recognition
ระบุเนื้อหาจากในรูปภาพ
Content Moderation
ตรวจจับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในรูปภาพ ข้อความ และวิดีโอ
Optical Character Recognition (OCR)
ตรวจจับและแยกข้อความจากรูปภาพและแปลงเป็นรูปแบบ JSON
Image Search
ช่วยค้นหาภาพที่ตรงกัน/คลุมเครือจากแกลเลอรีที่ระบุ
Short Sentence Recognition
แปลงไฟล์เสียงสั้น (ความยาวสูงสุดหนึ่งนาที) ให้เป็นข้อความ
EIHealth
ใช้ AI เพื่ออำนวยความสะดวกด้านgenomics การค้นหายา และการสร้างภาพทางการแพทย์
Video Intelligent Analysis Service (VIAS)
โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์วิดีโอและการตรวจจับเหตุการณ์ที่ทำงานด้วย AI
การวิเคราะห์
MapReduce Service (MRS)
รันปริมาณงานการวิเคราะห์โอเพ่นซอร์สบนคลัสเตอร์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมใช้งานสูง
Data Lake Insight (DLI)
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสตรีมมิ่งและแบทช์
Cloud Stream Service (CS)
ประมวลผลข้อมูลสตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์
Data Warehouse Service (DWS)
มอบประสิทธิภาพคลังสินค้า ความเสถียรขั้นสุดยอด และการปรับขนาดตามความต้องการ
Data Lake Visualization (DLV)
สร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามและแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนแบบเรียลไทม์
DataArts Studio
จัดการการพัฒนาข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูลของคุณในที่เดียว
Data Ingestion Service (DIS)
นำเข้า ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลแบบเรียลไทม์
Cloud Search Service (CSS)
สืบค้นอย่างแม่นยำตามเงื่อนไขหลายประการ
บริการสำหรับนักพัฒนา
CodeArts
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเชี่ยวชาญในตัวของ Huawei
CodeArts Req
จัดการข้อกำหนดด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
CodeArts Repo
จัดเก็บโค้ดของคุณในที่เก็บ Git ส่วนตัว
CodeArts Pipeline
แสดงภาพและปรับแต่งการจัดส่งอย่างต่อเนื่อง
CodeArts Check
จัดการคุณภาพของโค้ดด้วยมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ที่หลากหลาย
CodeArts Build
สร้างโค้ดที่มีความสามารถนอกกรอบ
CodeArts Deploy
แสดงภาพและลดความซับซ้อนของการปรับใช้โค้ด
CodeArts TestPlan
แพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบแบบครบวงจร
CodeArts Artifact
ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับ Artifact ของการพัฒนาซอฟต์แวร์
ServiceStage
บริการ PaaS แบบครบวงจรสำหรับองค์กร
CodeArts PerfTest
ทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณ
Astro Zero
พัฒนาด้วยการเขียนโค้ดน้อยที่สุด
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Anti-DDoS Service (AAD)
เปลี่ยนการโจมตีไปยังที่ที่ป้องกัน IP สูง
Web Application Firewall (WAF)
ป้องกันเว็บแอปและเว็บไซต์จากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
Cloud Firewall (CFW)
ควบคุมการจราจรและป้องกันการบุกรุก
Host Security Service (HSS)
จัดการเซิร์ฟเวอร์ ป้องกันการบุกรุก และกำจัดช่องโหว่
Container Guard Service (CGS)
ปกป้องคอนเทนเนอร์ตลอดอายุการใช้งาน
Cloud Bastion Host (CBH)
จัดการเซิร์ฟเวอร์ ควบคุมสิทธิ์ และตรวจสอบ O&M
Database Security Service (DBSS)
ตรวจสอบฐานข้อมูลและตรวจจับการแทรก SQL
Data Encryption Workshop (DEW)
เข้ารหัสข้อมูลและจัดการคีย์บนคลาวด์
Cloud Certificate Manager (CCM)
จัดการ SSL และใบรับรองส่วนตัว
Data Security Center (DSC)
แพลตฟอร์มการกำกับดูแลความปลอดภัยของข้อมูลบนคลาวด์เนทิฟ
SecMaster
ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์เนทิฟยุคใหม่อันชาญฉลาด
Managed Threat Detection (MTD)
ระบุกิจกรรมที่เป็นอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
Edge Security (EdgeSec)
ปกป้องแอปพลิเคชัน Edge ในขณะที่ปรับปรุงการเร่งความเร็ว
การจัดการและการกำกับดูแล
Identity and Access Management (IAM)
จัดการการเข้าถึงบริการและทรัพยากรของคุณอย่างปลอดภัย
Simple Message Notification (SMN)
ส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเซิร์ฟเวอร์ HTTP/HTTPS ในวงกว้าง
Cloud Eye
ตรวจสอบทรัพยากรระบบคลาวด์ กิจกรรม และเว็บไซต์ของคุณ
Application Operations Management (AOM)
แพลตฟอร์ม O&M แบบครบวงจรสำหรับทรัพยากรและแอปพลิเคชันระบบคลาวด์
Application Performance Management (APM)
ตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในเวลาเกือบเรียลไทม์
Log Tank Service (LTS)
รวบรวม ค้นหา และจัดเก็บบันทึก
Cloud Trace Service (CTS)
ติดตามการดำเนินงานที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรระบบคลาวด์ของคุณ
Resource Access Manager (RAM)
แบ่งปันทรัพยากรข้ามบัญชีอย่างปลอดภัย
Organizations
ควบคุมหลายบัญชีภายในองค์กรของคุณ
Config
ติดตามการกำหนดค่าและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทั่วโลก
Resource Formation Service (RFS)
สร้างทรัพยากรบริการคลาวด์โดยอัตโนมัติเป็นชุด
Optimization Advisor (OA)
ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทรัพยากรระบบคลาวด์และรับคำแนะนำเฉพาะบุคคล