จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • รวดเร็วและสะดวก

  สำหรับการโยกย้ายข้อมูลจำนวนมาก การส่ง Teleport ทางอีเมล หรือแค่ส่งดิสก์ไปยังศูนย์ข้อมูล (DC) ของ Huawei อาจเร็วกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1,000 Mbit/s ถึง 10 เท่า

  สำหรับการโยกย้ายข้อมูลจำนวนมาก การส่ง Teleport ทางอีเมล หรือแค่ส่งดิสก์ไปยังศูนย์ข้อมูล (DC) ของ Huawei อาจเร็วกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1,000 Mbit/s ถึง 10 เท่า

 • คุ้มค่า

  ด้วยการเรียกเก็บตามการใช้ การส่งข้อมูลโดยใช้ DES จะมีราคาถูกกว่าการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมาก

  ด้วยการเรียกเก็บตามการใช้ การส่งข้อมูลโดยใช้ DES จะมีราคาถูกกว่าการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมาก

 • ปลอดภัย

  Teleport กันฝุ่นและกันน้ำและทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก Teleport มาพร้อมระบบล็อคความปลอดภัย ช่วยเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยระหว่างการรับส่ง

  Teleport กันฝุ่นและกันน้ำและทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก Teleport มาพร้อมระบบล็อคความปลอดภัย ช่วยเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยระหว่างการรับส่ง

 • เชื่อถือได้

  เมื่อย้ายข้อมูลไปยัง Object Storage Service (OBS) นโยบายการซ้ำจำนวนมากช่วยให้มั่นใจถึงความคงทนของข้อมูลที่ 99.999999999% (เก้า 11 ตัว) และการใช้งานได้ต่อเนื่องที่ 99.99%

  เมื่อย้ายข้อมูลไปยัง Object Storage Service (OBS) นโยบายการซ้ำจำนวนมากช่วยให้มั่นใจถึงความคงทนของข้อมูลที่ 99.999999999% (เก้า 11 ตัว) และการใช้งานได้ต่อเนื่องที่ 99.99%

กรณีใช้งาน

การย้ายข้อมูลจำนวนมหาศาล

DES เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลดิบที่ใช้สำหรับพันธุวิศวกรรม การสำรวจน้ำมัน การวิจัยอุตุนิยมวิทยา และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (loT) ไปยัง Huawei Cloud OBS

จุดเด่น

 • รวดเร็วและสะดวก

  ส่งอีเมล Teleport หรือดิสก์มาที่เรา แล้วผู้ดูแลระบบ DC จะถ่ายโอนข้อมูลจากสื่อทางกายภาพไปยัง OBS ด้วยความเร็วที่เร็วกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปถึง 10 เท่า

 • คุ้มค่า

  ด้วยการเรียกเก็บตามการใช้ การส่งข้อมูลโดยใช้ DES จะมีราคาถูกกว่าการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมาก

 • ปลอดภัยและเชื่อถือได้

  Teleport กันฝุ่นและกันน้ำและทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก Teleport มาพร้อมระบบล็อคความปลอดภัย ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยระหว่างการรับส่ง

บริการที่เกี่ยวข้อง

การแลกเปลี่ยนข้อมูล

DES ช่วยให้แลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณมากระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย เราย้ายข้อมูลจากสื่อทางกายภาพไปยัง OBS อย่างรวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย

จุดเด่น

 • รวดเร็วและสะดวก

  ส่งอีเมล Teleport หรือดิสก์มาที่เรา แล้วผู้ดูแลระบบ DC จะถ่ายโอนข้อมูลจากสื่อทางกายภาพไปยัง OBS ด้วยความเร็วที่เร็วกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปถึง 10 เท่า

 • คุ้มค่า

  ด้วยการเรียกเก็บตามการใช้ การส่งข้อมูลโดยใช้ DES จะมีราคาถูกกว่าการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมาก

 • ปลอดภัยและเชื่อถือได้

  Teleport กันฝุ่นและกันน้ำและทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก Teleport มาพร้อมระบบล็อคความปลอดภัย ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยระหว่างการรับส่ง

บริการที่เกี่ยวข้อง

การย้ายข้อมูลเว็บไซต์

DES ช่วยให้การย้ายข้อมูลเมื่อถ่ายโอนเนื้อหาเว็บไซต์แบบคงที่ ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ สคริปต์ และเนื้อหาวิดีโอไปยัง OBS ได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า

จุดเด่น

 • รวดเร็วและสะดวก

  ส่งอีเมล Teleport หรือดิสก์มาที่เรา แล้วผู้ดูแลระบบ DC จะถ่ายโอนข้อมูลจากสื่อทางกายภาพไปยัง OBS ด้วยความเร็วที่เร็วกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปถึง 10 เท่า

 • คุ้มค่า

  ด้วยการเรียกเก็บตามการใช้ การส่งข้อมูลโดยใช้ DES จะมีราคาถูกกว่าการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมาก

 • ปลอดภัยและเชื่อถือได้

  Teleport กันฝุ่นและกันน้ำและทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก Teleport มาพร้อมระบบล็อคความปลอดภัย ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยระหว่างการรับส่ง

บริการที่เกี่ยวข้อง

การสำรองข้อมูลออฟไลน์

DES ช่วยให้คุณอัปโหลดการสำรองข้อมูลได้ทั้งหมด หรือเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นไปยัง Huawei Cloud OBS เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ภายนอกได้อย่างปลอดภัย คุณยังสามารถใช้ DES ร่วมกับโซลูชันการสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้

จุดเด่น

 • รวดเร็วและสะดวก

  ส่งอีเมล Teleport หรือดิสก์มาที่เรา แล้วผู้ดูแลระบบ DC จะถ่ายโอนข้อมูลจากสื่อทางกายภาพไปยัง OBS ด้วยความเร็วที่เร็วกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปถึง 10 เท่า

 • คุ้มค่า

  ด้วยการเรียกเก็บตามการใช้ การส่งข้อมูลโดยใช้ DES จะมีราคาถูกกว่าการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมาก

 • ปลอดภัยและเชื่อถือได้

  Teleport กันฝุ่นและกันน้ำและทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก Teleport มาพร้อมระบบล็อคความปลอดภัย ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยระหว่างการรับส่ง

บริการที่เกี่ยวข้อง

การกู้คืนความเสียหาย

DES ช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสะดวกในการซิงค์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการกู้คืนความเสียหาย

จุดเด่น

 • รวดเร็วและสะดวก

  ส่งอีเมล Teleport หรือดิสก์มาที่เรา แล้วผู้ดูแลระบบ DC จะถ่ายโอนข้อมูลจากสื่อทางกายภาพไปยัง OBS ด้วยความเร็วที่เร็วกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปถึง 10 เท่า

 • คุ้มค่า

  ด้วยการเรียกเก็บตามการใช้ การส่งข้อมูลโดยใช้ DES จะมีราคาถูกกว่าการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมาก

 • ปลอดภัยและเชื่อถือได้

  Teleport กันฝุ่นและกันน้ำและทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก Teleport มาพร้อมระบบล็อคความปลอดภัย ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยระหว่างการรับส่ง

บริการที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดค่าด่วน

ประเมินความจุ

ขั้นตอน

เลือกสื่อตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ


คำอธิบาย

* สำหรับข้อมูลที่น้อยกว่า 30 TB ขอแนะนำให้ใช้การถ่ายโอนโดยใช้ดิสก์

* สำหรับ 30 TB ขึ้นไป ขอแนะนำให้ถ่ายโอนโดยใช้ Teleport

* สำหรับข้อมูลระดับเพตะไบต์ (PB) คุณสามารถถ่ายโอนได้โดย Teleport แบบเรียงซ้อน


สร้างคำสั่ง

ขั้นตอน

1. เข้าสู่ระบบ Huawei Cloud และเข้าไปที่คอนโซล DES

2. สร้างคำสั่ง DES ตามสื่อการโอนที่เลือก

เรียนรู้เพิ่มเติม >
ย้ายข้อมูล

ขั้นตอน

ถ่ายโอนข้อมูลตามคำสั่ง


คำอธิบาย

กระบวนการสำหรับการถ่ายโอนโดยใช้ Teleport จะแตกต่างจากกระบวนการสำหรับการถ่ายโอนโดยใช้ดิสก์ เลือกโหมดการถ่ายโอนตามจำนวนข้อมูลที่คุณต้องการย้าย

ฟังก์ชัน

 • ถ่ายโอนโดยใช้ Teleport

  สร้างขึ้นมาเพื่ออัปโหลดข้อมูลระดับเทราไบต์ หรือแม้แต่ระดับเพตะไบต์ (PB) ไปยังคลาวด์ Teleport มีวิธีการที่รวดเร็วและปลอดภัยสำหรับการย้ายข้อมูล

  สร้างขึ้นมาเพื่ออัปโหลดข้อมูลระดับเทราไบต์ หรือแม้แต่ระดับเพตะไบต์ (PB) ไปยังคลาวด์ Teleport มีวิธีการที่รวดเร็วและปลอดภัยสำหรับการย้ายข้อมูล

 • ถ่ายโอนโดยใช้ดิสก์

  หากคุณมีข้อมูลระดับเทราไบต์ที่จะย้ายหลายชุด ให้ส่งดิสก์ของคุณมาที่เรา โดยผู้ดูแลระบบ DC จะย้ายข้อมูลของคุณไปยังคลาวด์

  หากคุณมีข้อมูลระดับเทราไบต์ที่จะย้ายหลายชุด ให้ส่งดิสก์ของคุณมาที่เรา โดยผู้ดูแลระบบ DC จะย้ายข้อมูลของคุณไปยังคลาวด์

 • การย้ายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

  เมื่อข้อมูลของคุณอยู่บน Teleport หรือดิสก์ที่ Huawei DC แล้ว ระบบสามารถย้ายข้อมูลไปยังคลาวด์ได้เร็วกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1,000 Mbit/s ถึง 10 เท่า

  เมื่อข้อมูลของคุณอยู่บน Teleport หรือดิสก์ที่ Huawei DC แล้ว ระบบสามารถย้ายข้อมูลไปยังคลาวด์ได้เร็วกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1,000 Mbit/s ถึง 10 เท่า

 • กันฝุ่นและกันน้ำและทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก
  กันฝุ่นและกันน้ำและทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก

  Teleport เป็นสื่อกลางในการถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่มีการขึ้นรูปแบบผสานรวมและการปรับความหนาขอบได้ การออกแบบที่มีมือจับกว้างนี้ทำให้ยกขึ้นได้ง่าย และชั้นวางในตัวที่มีอลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูปแบบเดียวกันกับเครื่องบินก็ให้การปกป้องที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันด้วย

  Teleport เป็นสื่อกลางในการถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่มีการขึ้นรูปแบบผสานรวมและการปรับความหนาขอบได้ การออกแบบที่มีมือจับกว้างนี้ทำให้ยกขึ้นได้ง่าย และชั้นวางในตัวที่มีอลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูปแบบเดียวกันกับเครื่องบินก็ให้การปกป้องที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันด้วย

 • กำหนดค่าได้ง่ายและใช้งานง่าย
  กำหนดค่าได้ง่ายและใช้งานง่าย

  Teleport เป็นอุปกรณ์ Plug-and-Play ที่มีการส่งมอบพร้อมกับสายไฟ สายไฟเบอร์ออปติก 10GE และสายเคเบิลเครือข่าย 10GE การจำลองข้อมูลจะเริ่มต้นภายในหนึ่งนาทีเมื่อมีการกำหนดค่าที่อยู่ IP รองรับโปรโตคอลต่าง ๆ เช่น NFS, CIFS และ FTP

  Teleport เป็นอุปกรณ์ Plug-and-Play ที่มีการส่งมอบพร้อมกับสายไฟ สายไฟเบอร์ออปติก 10GE และสายเคเบิลเครือข่าย 10GE การจำลองข้อมูลจะเริ่มต้นภายในหนึ่งนาทีเมื่อมีการกำหนดค่าที่อยู่ IP รองรับโปรโตคอลต่าง ๆ เช่น NFS, CIFS และ FTP

 • การป้องกันที่เชื่อถือได้
  การป้องกันที่เชื่อถือได้

  การติดตามด้วย GPS ทำให้สามารถเปิดใช้งาน Teleport ได้ในพื้นที่ที่แน่นอนเท่านั้น

  การล็อกเวลา ทำให้สามารถเปิดใช้งาน Teleport ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

  หากเปิดใช้งานการแจ้งเตือน จะมี SMS ถูกส่งถึงคุณเมื่อสัญญาณเตือนทำงาน

  การล็อกจากระยะไกล ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งาน Teleport ได้จนกว่าจะมีการปลดล็อก

  Teleport กันฝุ่นและกันน้ำและทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ล็อกนิรภัย ทำให้ Teleport สามารถรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลของคุณในระหว่างการจัดส่งได้

  การติดตามด้วย GPS ทำให้สามารถเปิดใช้งาน Teleport ได้ในพื้นที่ที่แน่นอนเท่านั้น

  การล็อกเวลา ทำให้สามารถเปิดใช้งาน Teleport ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

  หากเปิดใช้งานการแจ้งเตือน จะมี SMS ถูกส่งถึงคุณเมื่อสัญญาณเตือนทำงาน

  การล็อกจากระยะไกล ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งาน Teleport ได้จนกว่าจะมีการปลดล็อก

  Teleport กันฝุ่นและกันน้ำและทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ล็อกนิรภัย ทำให้ Teleport สามารถรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลของคุณในระหว่างการจัดส่งได้

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบมืออาชีพ
  พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบมืออาชีพ

  Teleport มีระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลองค์กรของ Huawei ในตัว Teleport หนึ่งชุดรองรับความจุที่เก็บข้อมูล 60 TB Teleport หลายชุดรวมกันอาจจัดการได้แม้กระทั่งการย้ายข้อมูลระดับ PB

  Teleport มีระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลองค์กรของ Huawei ในตัว Teleport หนึ่งชุดรองรับความจุที่เก็บข้อมูล 60 TB Teleport หลายชุดรวมกันอาจจัดการได้แม้กระทั่งการย้ายข้อมูลระดับ PB

 • การป้องกันข้อผิดพลาด
  การป้องกันข้อผิดพลาด

  คำสั่งซื้อ (PO) แต่ละชุดจะสร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อไม่ให้มีการติดตั้งดิสก์โดยไม่ได้ตั้งใจด้วยการใช้กลไกการจับคู่ PO กับดิสก์

  คำสั่งซื้อ (PO) แต่ละชุดจะสร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อไม่ให้มีการติดตั้งดิสก์โดยไม่ได้ตั้งใจด้วยการใช้กลไกการจับคู่ PO กับดิสก์

 • ความเข้ากันได้
  ความเข้ากันได้

  รองรับระบบไฟล์ EXT2, EXT3, EXT4, FAT32 และ EXFAT และอินเทอร์เฟซ USB2.0, USB3.0, SATA และ SAS

  รองรับระบบไฟล์ EXT2, EXT3, EXT4, FAT32 และ EXFAT และอินเทอร์เฟซ USB2.0, USB3.0, SATA และ SAS

 • ความท้าทาย
  ความท้าทาย

  เนื่องจากการถ่ายโอนข้อมูลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ ระยะเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้วิธีการทั่วไปจึงค่อนข้างนาน ตัวอย่างเช่น ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 62 วันในการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูล 10 TB ไปยังหรือออกจาก OBS โดยใช้วิธีการแบบเดิมที่ 20 Mbit/s

  เนื่องจากการถ่ายโอนข้อมูลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ ระยะเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้วิธีการทั่วไปจึงค่อนข้างนาน ตัวอย่างเช่น ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 62 วันในการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูล 10 TB ไปยังหรือออกจาก OBS โดยใช้วิธีการแบบเดิมที่ 20 Mbit/s

 • โซลูชัน
  โซลูชัน

  DES ใช้อุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา เพื่อดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลให้ง่ายและรวดเร็ว

  DES ใช้อุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา เพื่อดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลให้ง่ายและรวดเร็ว

 • กลไกความปลอดภัย

  หากคุณใช้ ID คีย์การเข้าถึง/คีย์การเข้าถึงแบบลับ (AK/SK) และในระหว่างการอัปโหลดข้อมูล คีย์ AK/SK นี้จะถูกใช้เพื่อการส่งผ่านข้อมูลที่ปลอดภัย

  หากคุณใช้ ID คีย์การเข้าถึง/คีย์การเข้าถึงแบบลับ (AK/SK) และในระหว่างการอัปโหลดข้อมูล คีย์ AK/SK นี้จะถูกใช้เพื่อการส่งผ่านข้อมูลที่ปลอดภัย

 • การสร้างรายงาน

  รายงานพร้อมรายละเอียด เช่น จำนวนไฟล์และความจุทั้งหมด จะถูกสร้างขึ้นเพื่อยืนยันการย้ายข้อมูลของคุณที่เสร็จสมบูรณ์

  รายงานพร้อมรายละเอียด เช่น จำนวนไฟล์และความจุทั้งหมด จะถูกสร้างขึ้นเพื่อยืนยันการย้ายข้อมูลของคุณที่เสร็จสมบูรณ์

ลงทะเบียนและเริ่มต้นการเดินทางบนคลาวด์ที่น่าประทับใจ

ลงทะเบียน