จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • การปรับอินสแตนซ์อัตโนมัติ

  Auto Scaling จะคอยตรวจสอบแอปพลิเคชันของคุณและเพิ่มหรือลบอินสแตนซ์ออกจากกลุ่มทรัพยากรของคุณโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่มีการกำหนดเวลา กำหนดระยะ หรือการแจ้งเตือน คุณสามารถใช้ Auto Scaling เพื่อเพิ่มจำนวนอินสแตนซ์ได้โดยอัตโนมัติระหว่างที่มีปริมาณการใช้งานพุ่งสูงขึ้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและลดจำนวนอินสแตนซ์ระหว่างอยู่ในภาวะหยุดนิ่งเพื่อลดต้นทุน

  Auto Scaling จะคอยตรวจสอบแอปพลิเคชันของคุณและเพิ่มหรือลบอินสแตนซ์ออกจากกลุ่มทรัพยากรของคุณโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่มีการกำหนดเวลา กำหนดระยะ หรือการแจ้งเตือน คุณสามารถใช้ Auto Scaling เพื่อเพิ่มจำนวนอินสแตนซ์ได้โดยอัตโนมัติระหว่างที่มีปริมาณการใช้งานพุ่งสูงขึ้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและลดจำนวนอินสแตนซ์ระหว่างอยู่ในภาวะหยุดนิ่งเพื่อลดต้นทุน

 • ความพร้อมใช้งานสูงขึ้น

  ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้จะกระตุ้นอินสแตนซ์เพิ่มเติมให้เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาความพร้อมใช้งานและความเร็วของบริการ เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานผิดพลาดในกลุ่มการปรับขนาดอัตโนมัติจะถูกตรวจพบทันที และอินสแตนซ์ใหม่จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อทำงานแทนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานผิดพลาด เพื่อรักษาคุณภาพการบริการในระดับสูง

  ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้จะกระตุ้นอินสแตนซ์เพิ่มเติมให้เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาความพร้อมใช้งานและความเร็วของบริการ เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานผิดพลาดในกลุ่มการปรับขนาดอัตโนมัติจะถูกตรวจพบทันที และอินสแตนซ์ใหม่จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อทำงานแทนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานผิดพลาด เพื่อรักษาคุณภาพการบริการในระดับสูง

 • การจัดการที่ชาญฉลาด

  Auto Scaling นำเสนออินเตอร์เฟซแบบบานหน้าต่างกระจกเดียวที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบอินสแตนซ์ในกลุ่มการปรับขนาดอัตโนมัติได้แบบเรียลไทม์ และยังจัดการอินสแตนซ์ นโยบาย และการดำเนินการของการปรับมาตราส่วนอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Auto Scaling นำเสนออินเตอร์เฟซแบบบานหน้าต่างกระจกเดียวที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบอินสแตนซ์ในกลุ่มการปรับขนาดอัตโนมัติได้แบบเรียลไทม์ และยังจัดการอินสแตนซ์ นโยบาย และการดำเนินการของการปรับมาตราส่วนอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • คุ้มค่าใช้จ่าย

  คุณจ่ายเฉพาะอินสแตนซ์ที่คุณใช้ และยังสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการเปิดใช้งานอินสแตนซ์เมื่อจำเป็นเท่านั้น และยกเลิกได้เมื่อไม่ต้องการใช้แล้ว Auto Scaling ช่วยให้คุณมีโซลูชันที่คุ้มค่าซึ่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงด้วย

  คุณจ่ายเฉพาะอินสแตนซ์ที่คุณใช้ และยังสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการเปิดใช้งานอินสแตนซ์เมื่อจำเป็นเท่านั้น และยกเลิกได้เมื่อไม่ต้องการใช้แล้ว Auto Scaling ช่วยให้คุณมีโซลูชันที่คุ้มค่าซึ่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงด้วย

กรณีใช้งาน

เว็บแอปพลิเคชัน


เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น เว็บไซต์ของคุณ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ การสตรีมวิดีโอ และการเรียนรู้ออนไลน์อาจต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อรักษาประสิทธิภาพที่ต้องการ เมื่อความต้องการลดลง ทรัพยากรเพิ่มเติมเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป และสามารถจัดสรรได้ตามจริงเพื่อลดต้นทุน เมื่อใช้ Auto Scaling คุณจะสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับเว็บไซต์ของคุณเพื่อปรับมาตราส่วนขึ้นหรือลงโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่ต้องการ ควบคู่ไปกับการรักษาต้นทุนให้ต่ำ ไม่ว่าเว็บไซต์ของคุณจะเติบโตเร็ว/ช้าหรือใหญ่/เล็กเพียงใดตลอดอายุการใช้งาน


จุดเด่น

 • ยืดหยุ่น

  คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนอินสแตนซ์ได้ด้วยตนเอง หรือกำหนดค่านโยบายการปรับขนาดตามกำหนดเวลา กำหนดระยะการใช้งาน หรือการแจ้งเตือนเพื่อปรับขนาดทรัพยากรได้โดยอัตโนมัติ

 • ต้นทุนต่ำ

  เสนอจำนวนอินสแตนซ์ที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันและคิดเงินตามการใช้งานทำให้มั่นใจได้ถึงความคุ้มค่า

 • ทนทานต่อความผิดพลาด

  คำขอจะกระจายไปยังอินสแตนซ์ที่ปรับใช้ใน Availability Zone (AZ) ต่าง ๆ ซึ่งแยกออกจากความล้มเหลวของกันและกันตามการออกแบบ ซึ่งช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของการซ้ำซ้อนทางภูมิศาสตร์ได้ Auto Scaling สามารถตรวจจับอินสแตนซ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพและแทนที่ด้วยอินสแตนซ์ใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความพร้อมใช้งานสูง (HA) สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

 • การปรับสมดุลโหลด

  อินสแตนซ์ใหม่ในกลุ่ม Auto Scaling ของคุณจะต่อกับตัวรับการปรับสมดุลโหลดโดยอัตโนมัติ เพื่อกระจายปริมาณการใช้งานระหว่างอินสแตนซ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในกลุ่มการปรับขนาดอัตโนมัติของคุณ

 • การจัดการเต็มรูปแบบ

  Auto Scaling จะตรวจสอบสถานะหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ของอินสแตนซ์แบบเรียลไทม์ และจัดการการเปิดใช้งานและลบอินสแตนซ์ออกในนามของคุณโดยอัตโนมัติ

บริการที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชัน

 • การปรับขนาดอัตโนมัติ

  Auto Scaling ปรับทรัพยากรการคำนวณโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจในความพร้อมใช้งานของบริการ

  Auto Scaling ปรับทรัพยากรการคำนวณโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจในความพร้อมใช้งานของบริการ

 • การปรับสมดุลโหลด

  Auto Scaling ผูกอินสแตนซ์ใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อโหลดตัวรับการปรับสมดุลโหลดเพื่อกระจายปริมาณการใช้งานระหว่างอินสแตนซ์ที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน

  Auto Scaling ผูกอินสแตนซ์ใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อโหลดตัวรับการปรับสมดุลโหลดเพื่อกระจายปริมาณการใช้งานระหว่างอินสแตนซ์ที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน

 • การปรับขนาดแบบไดนามิก
  การปรับขนาดแบบไดนามิก

  Auto Scaling ปรับจำนวนอินสแตนซ์ในกลุ่มการปรับขนาดอัตโนมัติแบบไดนามิก โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลการตรวจสอบและสถานะการทำงานของแอปพลิเคชันของคุณ

  Auto Scaling ปรับจำนวนอินสแตนซ์ในกลุ่มการปรับขนาดอัตโนมัติแบบไดนามิก โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลการตรวจสอบและสถานะการทำงานของแอปพลิเคชันของคุณ

 • การปรับขนาดตามกำหนดเวลาหรือตามระยะการใช้งาน
  การปรับขนาดตามกำหนดเวลาหรือตามระยะการใช้งาน

  Auto Scaling เพิ่มหรือลดจำนวนอินสแตนซ์ในกลุ่ม AS โดยอัตโนมัติตามระยะการใช้งานหรือตามช่วงเวลาที่กำหนด

  Auto Scaling เพิ่มหรือลดจำนวนอินสแตนซ์ในกลุ่ม AS โดยอัตโนมัติตามระยะการใช้งานหรือตามช่วงเวลาที่กำหนด

 • ความทนทานต่อความเสียหาย (FT)

  Auto Scaling จะแทนที่อินสแตนซ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยอินสแตนซ์ที่ทำงานอย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของบริการ

  Auto Scaling จะแทนที่อินสแตนซ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยอินสแตนซ์ที่ทำงานอย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของบริการ

 • การแจ้งเตือนอัตโนมัติ

  Auto Scaling แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของอินสแตนซ์ในกลุ่มการปรับขนาดอัตโนมัติ

  Auto Scaling แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของอินสแตนซ์ในกลุ่มการปรับขนาดอัตโนมัติ

ลงทะเบียนและเริ่มต้นการเดินทางบนคลาวด์ที่น่าประทับใจ

ลงทะเบียน