จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ประสิทธิภาพอันทรงพลัง

  ELB สามารถสร้างการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกันได้มากถึง 100 ล้านครั้ง และตอบสนองความต้องการของคุณในการจัดการคำขอที่เข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ELB สามารถสร้างการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกันได้มากถึง 100 ล้านครั้ง และตอบสนองความต้องการของคุณในการจัดการคำขอที่เข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความพร้อมใช้งานสูง (HA)

  ELB ปรับใช้งานในโหมดคลัสเตอร์และช่วยให้มั่นใจว่าบริการของคุณจะไม่หยุดชะงัก หากเซิร์ฟเวอร์ใน availability zone (AZ) ทำงานผิดปกติ ELB จะกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพใน AZ อื่นโดยอัตโนมัติ

  ELB ปรับใช้งานในโหมดคลัสเตอร์และช่วยให้มั่นใจว่าบริการของคุณจะไม่หยุดชะงัก หากเซิร์ฟเวอร์ใน availability zone (AZ) ทำงานผิดปกติ ELB จะกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพใน AZ อื่นโดยอัตโนมัติ

 • 四层负载均衡
  四层负载均衡

  支持TCP协议、UDP协议、QUIC协议的四层负载均衡,满足高性能和大规模并发连接的业务诉求

  支持TCP协议、UDP协议、QUIC协议的四层负载均衡,满足高性能和大规模并发连接的业务诉求

 • 七层负载均衡
  七层负载均衡

  支持HTTP协议和HTTPS协议的七层负载均衡,针对HTTPS协议提供多种加密协议和加密套件,满足灵活安全的业务诉求

  支持HTTP协议和HTTPS协议的七层负载均衡,针对HTTPS协议提供多种加密协议和加密套件,满足灵活安全的业务诉求

 • 健康检查
  健康检查

  定期检查后端云服务器的运行状况,如果后端云服务器出现异常,会将流量转发到其他正常运行的云服务器,保障用户业务的高可用

  定期检查后端云服务器的运行状况,如果后端云服务器出现异常,会将流量转发到其他正常运行的云服务器,保障用户业务的高可用

 • 多可用区多活容灾
  多可用区多活容灾

  独享型实例支持多可用区多活容灾,一旦某个可用区出现故障,可无缝实时切换到其他可用区,保障用户业务不受影响

  独享型实例支持多可用区多活容灾,一旦某个可用区出现故障,可无缝实时切换到其他可用区,保障用户业务不受影响

 • มีความสามารถในการปรับขนาดสูง

  ELB จะทำให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันของคุณมีความจุเพียงพอสำหรับปริมาณงานในระดับที่ต่างกันเสมอ โดยจะทำงานร่วมกับ Auto Scaling เพื่อปรับจำนวนเซิร์ฟเวอร์อย่างยืดหยุ่นและกระจายการรับส่งข้อมูลขาเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด

  ELB จะทำให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันของคุณมีความจุเพียงพอสำหรับปริมาณงานในระดับที่ต่างกันเสมอ โดยจะทำงานร่วมกับ Auto Scaling เพื่อปรับจำนวนเซิร์ฟเวอร์อย่างยืดหยุ่นและกระจายการรับส่งข้อมูลขาเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด

 • ใช้งานง่าย

  ชุดโปรโตคอลและอัลกอริธึมที่หลากหลายช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่านโยบายการกำหนดนโยบายเส้นทางการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ อีกทั้งทำให้ปรับใช้งานได้ง่ายอีกด้วย

  ชุดโปรโตคอลและอัลกอริธึมที่หลากหลายช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่านโยบายการกำหนดนโยบายเส้นทางการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ อีกทั้งทำให้ปรับใช้งานได้ง่ายอีกด้วย

 • 四层会话保持
  四层会话保持

  四层(TCP协议、UDP协议)负载均衡通过源IP地址提供会话保持能力

  四层(TCP协议、UDP协议)负载均衡通过源IP地址提供会话保持能力

 • 七层会话保持
  七层会话保持

  七层(HTTP协议、HTTPS协议)负载均衡通过Cookie提供会话保持能力

  七层(HTTP协议、HTTPS协议)负载均衡通过Cookie提供会话保持能力

 • 对接弹性伸缩服务
  对接弹性伸缩服务

  支持对接弹性伸缩服务,根据实际业务量灵活调整后端云服务器的数量

  支持对接弹性伸缩服务,根据实际业务量灵活调整后端云服务器的数量

 • ELB自动扩展能力
  ELB自动扩展能力

  根据用户的实际流量,自动扩展负载均衡的分发能力,保障良好的业务体验

  根据用户的实际流量,自动扩展负载均衡的分发能力,保障良好的业务体验

กรณีใช้งาน

เว็บไซต์ที่มีปริมาณการใช้งานสูง

ELB กระจายการรับส่งข้อมูลอย่างชาญฉลาดเพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างราบรื่น จึงทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเว็บไซต์ที่มีคำขอจำนวนมากพร้อมกัน


จุดเด่น

 • ขยายตัวได้อย่างยืดหยุ่น

  ELB ช่วยให้คุณตรวจสอบปริมาณการใช้งานข้อมูลและปรับขนาดโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณข้อมูล

 • สมรรถนะสูง

  ELB สามารถประมวลผลการเชื่อมต่อได้หลายร้อยล้านรายการพร้อมกัน

บริการที่เกี่ยวข้อง

การกู้คืนความเสียหาย

ELB สามารถกระจายการรับส่งข้อมูลขาเข้าข้ามพื้นที่ความพร้อมใช้งาน และให้บริการความพร้อมใช้งานที่สูงให้แก่องค์กร เช่น ธนาคาร


จุดเด่น

 • เพิ่มส่วนขยายได้อย่างยืดหยุ่น

  ELB จะปรับขนาดความสามารถในการจัดการคำขอโดยอัตโนมัติตามการรับส่งข้อมูลขาเข้า

 • บริการอย่างต่อเนื่อง

  ELB กระจายปริมาณการใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์ในหลาย AZ และบริการจะดำเนินต่อไปแม้ว่า AZ จะเกิดข้อผิดพลาด

บริการที่เกี่ยวข้อง

โปรโมชัน

ELB ทำงานร่วมกับ Auto Scaling เพื่อสร้างสมดุลให้กับจำนวนเซิร์ฟเวอร์ในช่วงโปรโมชันที่มีการเข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน


จุดเด่น

 • การปรับขนาดแบบยืดหยุ่น

  เซิร์ฟเวอร์จะถูกเพิ่มหรือลบโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของการรับส่งข้อมูลขาเข้า

 • ความพร้อมใช้งานสูง (HA)

  สถานะความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและปริมาณการใช้งานจะถูกกระจายไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีสถานะปกติเท่านั้น จึงสามารถมั่นใจได้ในความต่อเนื่องของบริการได้อย่างหายห่วง

 • สมรรถนะสูง

  ELB สามารถประมวลผลการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกันได้หลายร้อยล้านรายการ จึงทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการคำขอในการเข้าถึงจำนวนมาก

บริการที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชัน

 • โปรโตคอลหลายตัว

  รองรับโปรโตคอลหลายตัวที่เลเยอร์ 4 และเลเยอร์ 7 ซึ่งอำนวยความสะดวกในกรณีใช้งานที่หลากหลาย

  รองรับโปรโตคอลหลายตัวที่เลเยอร์ 4 และเลเยอร์ 7 ซึ่งอำนวยความสะดวกในกรณีใช้งานที่หลากหลาย

 • ความพร้อมใช้งานสูง (HA)

  มาตรการที่หลากหลายซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงความพร้อมใช้งานของบริการและคุณภาพที่สูง

  มาตรการที่หลากหลายซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงความพร้อมใช้งานของบริการและคุณภาพที่สูง

 • เลเยอร์ 4
  เลเยอร์ 4

  Transmission Control Protocol (TCP) และ User Datagram Protocol (UDP) ใช้เพื่อจัดการบริการที่มีคำขอในการเข้าถึงจำนวนมาก หรือบริการที่ต้องการสมรรถนะสูง

  Transmission Control Protocol (TCP) และ User Datagram Protocol (UDP) ใช้เพื่อจัดการบริการที่มีคำขอในการเข้าถึงจำนวนมาก หรือบริการที่ต้องการสมรรถนะสูง

 • เลเยอร์ 7
  เลเยอร์ 7

  รองรับทั้ง HTTP และ HTTPS มีโปรโตคอลการเข้ารหัสและชุดการเข้ารหัสหลายชุดสำหรับ HTTPS เพื่อรับรองความยืดหยุ่นและความปลอดภัยของบริการ

  รองรับทั้ง HTTP และ HTTPS มีโปรโตคอลการเข้ารหัสและชุดการเข้ารหัสหลายชุดสำหรับ HTTPS เพื่อรับรองความยืดหยุ่นและความปลอดภัยของบริการ

 • การตรวจสอบสถานภาพ
  การตรวจสอบสถานภาพ

  สถานะความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและปริมาณการใช้งานจะถูกกระจายไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีสถานะปกติเท่านั้น จึงสามารถมั่นใจได้ในความต่อเนื่องของบริการได้อย่างหายห่วง

  สถานะความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและปริมาณการใช้งานจะถูกกระจายไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีสถานะปกติเท่านั้น จึงสามารถมั่นใจได้ในความต่อเนื่องของบริการได้อย่างหายห่วง

 • การโหลดบาลานซ์ข้าม AZ
  การโหลดบาลานซ์ข้าม AZ

  ELB กระจายปริมาณการใช้งานข้าม AZ และรับรองความต่อเนื่องของบริการแม้ว่า AZ จะล้มเหลวเนื่องจากภัยพิบัติ

  ELB กระจายปริมาณการใช้งานข้าม AZ และรับรองความต่อเนื่องของบริการแม้ว่า AZ จะล้มเหลวเนื่องจากภัยพิบัติ

 • เซสชันการทำรายการยึดติด

  คำขอจากไคลเอ็นต์สำหรับเซสชันใดเซสชันหนึ่งจะถูกส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ backend เดียวกัน เพื่อให้ไคลเอ็นต์มีการเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง

  คำขอจากไคลเอ็นต์สำหรับเซสชันใดเซสชันหนึ่งจะถูกส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ backend เดียวกัน เพื่อให้ไคลเอ็นต์มีการเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง

 • การปรับขนาดแบบยืดหยุ่น

  ELB จะปรับขนาดความสามารถในการจัดการคำขอโดยอัตโนมัติและรวมเข้ากับ Auto Scaling เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือของบริการ

  ELB จะปรับขนาดความสามารถในการจัดการคำขอโดยอัตโนมัติและรวมเข้ากับ Auto Scaling เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือของบริการ

 • เลเยอร์ 4
  เลเยอร์ 4

  ที่อยู่ IP ต้นทางใช้เพื่อรักษาเซสชันที่เลเยอร์ 4

  ที่อยู่ IP ต้นทางใช้เพื่อรักษาเซสชันที่เลเยอร์ 4

 • เลเยอร์ 7
  เลเยอร์ 7

  คุกกี้ใช้เพื่อรักษาเซสชันที่เลเยอร์ 7

  คุกกี้ใช้เพื่อรักษาเซสชันที่เลเยอร์ 7

 • การผสานรวมที่ราบรื่น
  การผสานรวมที่ราบรื่น

  Auto Scaling จะปรับจำนวนเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติตามความจำเป็นเพื่อรับมือกับปริมาณงานที่แตกต่างกัน

  Auto Scaling จะปรับจำนวนเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติตามความจำเป็นเพื่อรับมือกับปริมาณงานที่แตกต่างกัน

 • การขยายอัตโนมัติ
  การขยายอัตโนมัติ

  ELB จะปรับขนาดตามการรับส่งข้อมูลขาเข้าต่ำโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี

  ELB จะปรับขนาดตามการรับส่งข้อมูลขาเข้าต่ำโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี

ลงทะเบียนและเริ่มต้นการเดินทางบนคลาวด์ที่น่าประทับใจ

ลงทะเบียน