จุดเด่น

 • เชื่อถือได้

  CBR รองรับการแก้ไขการหยุดทำงานให้ถูกต้องตรงกันบนเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ รวมถึงการสำรองข้อมูลแบบ Application consistent ของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของข้อมูล

  CBR รองรับการแก้ไขการหยุดทำงานให้ถูกต้องตรงกันบนเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ รวมถึงการสำรองข้อมูลแบบ Application consistent ของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของข้อมูล

 • ประหยัดพลังงาน

  การสำรองข้อมูลส่วนที่เพิ่มขึ้นแบบถาวรช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการสำรองข้อมูลลง 95% กู้คืนได้ทันที, RTO ระดับนาที

  การสำรองข้อมูลส่วนที่เพิ่มขึ้นแบบถาวรช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการสำรองข้อมูลลง 95% กู้คืนได้ทันที, RTO ระดับนาที

 • เรียบง่าย

  คุณสามารถกำหนดค่าการสำรองข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในสามขั้นตอน โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลระดับมืออาชีพ เมื่อเทียบกับระบบการสำรองข้อมูลทั่วไปแล้ว CBR จะใช้งานได้ง่ายกว่า

  คุณสามารถกำหนดค่าการสำรองข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในสามขั้นตอน โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลระดับมืออาชีพ เมื่อเทียบกับระบบการสำรองข้อมูลทั่วไปแล้ว CBR จะใช้งานได้ง่ายกว่า

 • ปลอดภัย

  ข้อมูลสำรองของดิสก์ที่เข้ารหัสจะได้รับการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล คุณสามารถทำซ้ำและกู้คืนข้อมูลสำรองในภูมิภาคต่างๆ กรณีที่ต้องการกู้คืนความเสียหายในระยะไกล

  ข้อมูลสำรองของดิสก์ที่เข้ารหัสจะได้รับการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล คุณสามารถทำซ้ำและกู้คืนข้อมูลสำรองในภูมิภาคต่างๆ กรณีที่ต้องการกู้คืนความเสียหายในระยะไกล

ฟังก์ชัน

 • สะดวกต่อการใช้งาน

  การสำรองข้อมูลอัตโนมัติตามนโยบายช่วยลดความจำเป็นในการกำหนดค่าที่ซับซ้อนและไม่ส่งผลต่อบริการ

  การสำรองข้อมูลอัตโนมัติตามนโยบายช่วยลดความจำเป็นในการกำหนดค่าที่ซับซ้อนและไม่ส่งผลต่อบริการ

 • การสำรองข้อมูลและการคืนค่าอย่างรวดเร็ว

  รองรับการสำรองข้อมูลและการคืนค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น

  รองรับการสำรองข้อมูลและการคืนค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น

 • การสำรองข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

  CBR ช่วยให้มั่นใจว่า การสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์มีความสม่ำเสมอ ข้อมูลสำรองสามารถเข้ารหัสและจัดเก็บข้ามศูนย์ข้อมูลได้

  CBR ช่วยให้มั่นใจว่า การสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์มีความสม่ำเสมอ ข้อมูลสำรองสามารถเข้ารหัสและจัดเก็บข้ามศูนย์ข้อมูลได้

 • การสำรองข้อมูลขณะให้บริการ
  การสำรองข้อมูลขณะให้บริการ

  คุณสามารถสำรองข้อมูลเครื่องเสมือน (VM) VMware, เซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ หรือดิสก์ที่กำลังทำงานอยู่ได้โดยไม่กระทบกับการบริการ

  คุณสามารถสำรองข้อมูลเครื่องเสมือน (VM) VMware, เซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ หรือดิสก์ที่กำลังทำงานอยู่ได้โดยไม่กระทบกับการบริการ

 • การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
  การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

  CBR รองรับนโยบายการสำรองข้อมูลแบบกำหนดเอง คุณสามารถกำหนดรอบการสำรองข้อมูล เวลาดำเนินการ และกฎการเก็บรักษาเพื่อให้การสำรองข้อมูลในอนาคตเป็นไปโดยอัตโนมัติ

  CBR รองรับนโยบายการสำรองข้อมูลแบบกำหนดเอง คุณสามารถกำหนดรอบการสำรองข้อมูล เวลาดำเนินการ และกฎการเก็บรักษาเพื่อให้การสำรองข้อมูลในอนาคตเป็นไปโดยอัตโนมัติ

 • การสำรองข้อมูลส่วนที่เพิ่มขึ้นถาวร
  การสำรองข้อมูลส่วนที่เพิ่มขึ้นถาวร

  การสำรองข้อมูลทั้งหมดจะเกิดขึ้นเฉพาะการสำรองข้อมูลในครั้งแรกเท่านั้น โดยการสำรองข้อมูลทั้งหมดหลังจากนั้นจะเป็นการสำรองข้อมูลส่วนที่เพิ่มขึ้น การสำรองข้อมูลส่วนที่เพิ่มขึ้นจะสำรองเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่การสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลและประหยัดเวลา เมื่อข้อมูลสำรองถูกลบ บล็อกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำรองอื่นๆ เท่านั้นที่จะถูกลบ เพื่อให้ข้อมูลสำรองอื่นๆ ยังคงใช้ในการกู้คืนได้

  การสำรองข้อมูลทั้งหมดจะเกิดขึ้นเฉพาะการสำรองข้อมูลในครั้งแรกเท่านั้น โดยการสำรองข้อมูลทั้งหมดหลังจากนั้นจะเป็นการสำรองข้อมูลส่วนที่เพิ่มขึ้น การสำรองข้อมูลส่วนที่เพิ่มขึ้นจะสำรองเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่การสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลและประหยัดเวลา เมื่อข้อมูลสำรองถูกลบ บล็อกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำรองอื่นๆ เท่านั้นที่จะถูกลบ เพื่อให้ข้อมูลสำรองอื่นๆ ยังคงใช้ในการกู้คืนได้

 • การกู้คืนทันที
  การกู้คืนทันที

  ด้วยเทคโนโลยีการโหลดแบบ Lazy Loading คุณจึงสามารถกู้คืนเซิร์ฟเวอร์และดิสก์ระบบคลาวด์ได้ทันที โดยข้อมูลจะโหลดแบบไม่ซิงค์กัน ซึ่ง RTO จะดำเนินการในระดับนาที

  ด้วยเทคโนโลยีการโหลดแบบ Lazy Loading คุณจึงสามารถกู้คืนเซิร์ฟเวอร์และดิสก์ระบบคลาวด์ได้ทันที โดยข้อมูลจะโหลดแบบไม่ซิงค์กัน ซึ่ง RTO จะดำเนินการในระดับนาที

 • การแก้ไขการหยุดทำงานให้ถูกต้องตรงกัน
  การแก้ไขการหยุดทำงานให้ถูกต้องตรงกัน

  ดิสก์หลายตัวมีการสำรองข้อมูลเกิดขึ้นพร้อมกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องกันของข้อมูล

  ดิสก์หลายตัวมีการสำรองข้อมูลเกิดขึ้นพร้อมกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องกันของข้อมูล

 • การสำรองข้อมูลแบบ Application consistent
  การสำรองข้อมูลแบบ Application consistent

  เมื่อเซิร์ฟเวอร์คลาวด์พร้อมฐานข้อมูลได้รับการสำรองไว้ งานสำรองข้อมูลจะเริ่มขึ้นหลังส่งรายการในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลแอปพลิเคชันมีความสอดคล้องกัน

  เมื่อเซิร์ฟเวอร์คลาวด์พร้อมฐานข้อมูลได้รับการสำรองไว้ งานสำรองข้อมูลจะเริ่มขึ้นหลังส่งรายการในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลแอปพลิเคชันมีความสอดคล้องกัน

 • การเข้ารหัสการสำรองข้อมูล
  การเข้ารหัสการสำรองข้อมูล

  ข้อมูลสำรองของดิสก์ที่เข้ารหัสจะได้รับการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

  ข้อมูลสำรองของดิสก์ที่เข้ารหัสจะได้รับการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

กรณีใช้งาน

การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

CBR ช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ ดิสก์ และสภาพแวดล้อมเสมือนจริง VMware ภายในองค์กร คุณสามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูลสำรองเหล่านี้

จุดเด่น

 • ความเรียบง่าย

  การสำรองข้อมูลอัตโนมัติตามนโยบายที่กำหนดเอง มีการกำหนดค่าการสำรองข้อมูลในสามขั้นตอน

 • มีประสิทธิภาพ

  กู้คืนได้ทันที, RTO ระดับนาที

 • ความเชื่อถือได้

  การสำรองข้อมูลแบบ Application consistent ช่วยให้มั่นใจถึงความสอดคล้องกันของข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

บริการที่เกี่ยวข้อง

การย้ายบริการอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถสร้างอิมเมจจากการสำรองข้อมูล ECS และเตรียมใช้งาน ECS ใหม่ด้วยการกำหนดค่าเดียวกันอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้อิมเมจดังกล่าว

จุดเด่น

 • ความเรียบง่าย

  จำลองเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ได้เสร็จสิ้นในสามขั้นตอน

 • มีประสิทธิภาพ

  คุณสามารถใช้อิมเมจที่สร้างจากข้อมูลสำรองเพื่อเตรียมใช้งาน ECS ใหม่ได้ในเวลาไม่กี่นาที

 • ความเชื่อถือได้

  คุณสามารถใช้ข้อมูลสำรองเพื่อสร้างเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ใหม่ในภูมิภาคต่างๆ และ AZ กรณีที่ต้องการกู้คืนความเสียหายในระยะไกล

บริการที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนและเริ่มต้นการเดินทางบนคลาวด์ที่น่าประทับใจ

ลงทะเบียน