จุดเด่น

 • DR ระดับองค์กร

  ข้อมูลไม่สูญหาย, RTO ระดับนาที และรองรับการฝึกซ้อม DR ทางออนไลน์

  ข้อมูลไม่สูญหาย, RTO ระดับนาที และรองรับการฝึกซ้อม DR ทางออนไลน์

 • สะดวกต่อการใช้งาน

  รองรับกรณีการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและการย้อนโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในคลิกเดียว เซิร์ฟเวอร์ไซต์การผลิตและเซิร์ฟเวอร์ไซต์ DR อาจมีข้อมูลจำเพาะต่างกัน

  รองรับกรณีการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและการย้อนโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในคลิกเดียว เซิร์ฟเวอร์ไซต์การผลิตและเซิร์ฟเวอร์ไซต์ DR อาจมีข้อมูลจำเพาะต่างกัน

 • ราคาต่ำ

  TCO ลดลงเมื่อเทียบกับโซลูชัน DR แบบเดิม

  TCO ลดลงเมื่อเทียบกับโซลูชัน DR แบบเดิม

บนคลาวด์, DR แบบข้าม AZ พร้อม RPO = 0
บนคลาวด์, DR แบบข้าม AZ พร้อม RPO = 0
 • RPO=0
  RPO=0

  เทคโนโลยีการจำลองแบบพร้อมๆ กัน พัฒนาโดย Huawei มานานกว่า 8 ปีช่วยให้มั่นใจได้ว่าโอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายเป็นศูนย์

  เทคโนโลยีการจำลองแบบพร้อมๆ กัน พัฒนาโดย Huawei มานานกว่า 8 ปีช่วยให้มั่นใจได้ว่าโอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายเป็นศูนย์

 • RTO ระดับนาที
  RTO ระดับนาที

  คุณสามารถแก้ไขกรณีการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากเกิดความเสียหาย

  คุณสามารถแก้ไขกรณีการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากเกิดความเสียหาย

 • การฝึกซ้อม DR ทางออนไลน์
  การฝึกซ้อม DR ทางออนไลน์

  คุณสามารถดำเนินการฝึกซ้อม DR แบบออนไลน์ได้ตามต้องการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโซลูชัน DR โดยไม่กระทบต่อบริการที่มีอยู่

  คุณสามารถดำเนินการฝึกซ้อม DR แบบออนไลน์ได้ตามต้องการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโซลูชัน DR โดยไม่กระทบต่อบริการที่มีอยู่

เรียบง่ายและยืดหยุ่น
เรียบง่ายและยืดหยุ่น
 • ดำเนินการป้องกัน DR ออนไลน์ในสามขั้นตอนเท่านั้น
  ดำเนินการป้องกัน DR ออนไลน์ในสามขั้นตอนเท่านั้น

  การเริ่มต้นการป้องกัน DR บนคลาวด์ใช้เวลาเพียงสามขั้นตอนเท่านั้น นั่นคือ สร้างกลุ่มการป้องกัน สร้างอินสแตนซ์ที่ได้รับการป้องกันในกลุ่มการป้องกัน และเปิดใช้งานการป้องกัน

  การเริ่มต้นการป้องกัน DR บนคลาวด์ใช้เวลาเพียงสามขั้นตอนเท่านั้น นั่นคือ สร้างกลุ่มการป้องกัน สร้างอินสแตนซ์ที่ได้รับการป้องกันในกลุ่มการป้องกัน และเปิดใช้งานการป้องกัน

 • แก้ไขการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในคลิกเดียว
  แก้ไขการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในคลิกเดียว

  SDRS รองรับการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในคลิกเดียว หลังจากที่คุณดำเนินการแก้ไขการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดคุณสามารถเริ่มใช้งานเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองได้ที่ไซต์ DR เพื่อคืนค่าบริการ

  SDRS รองรับการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในคลิกเดียว หลังจากที่คุณดำเนินการแก้ไขการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดคุณสามารถเริ่มใช้งานเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองได้ที่ไซต์ DR เพื่อคืนค่าบริการ

 • การป้องกัน DR ตามบริการ
  การป้องกัน DR ตามบริการ

  SDRS รองรับการป้องกัน DR ตามบริการ ที่พิเศษก็คือ คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องที่ให้บริการเดียวกันในกลุ่มการป้องกันเดียวได้

  SDRS รองรับการป้องกัน DR ตามบริการ ที่พิเศษก็คือ คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องที่ให้บริการเดียวกันในกลุ่มการป้องกันเดียวได้

 • ไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน
  ไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน

  คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งปลั๊กอินใดๆ ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ได้รับการปกป้อง การปรับใช้งานจึงทำได้ง่ายมาก

  คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งปลั๊กอินใดๆ ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ได้รับการปกป้อง การปรับใช้งานจึงทำได้ง่ายมาก

สมรรถนะสูงในราคาที่ต่ำ
สมรรถนะสูงในราคาที่ต่ำ
 • ไม่มีค่าบริการบัญชีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่หยุดทำงานในไซต์ DR
  ไม่มีค่าบริการบัญชีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่หยุดทำงานในไซต์ DR

  หากเซิร์ฟเวอร์ที่ไซต์ DR อยู่ในสถานะหยุดทำงานภายใต้เงื่อนไขตามปกติ เราจะไม่คิดค่าบริการใดๆ จากคุณตราบใดที่ยังอยู่ในสถานะนี้

  หากเซิร์ฟเวอร์ที่ไซต์ DR อยู่ในสถานะหยุดทำงานภายใต้เงื่อนไขตามปกติ เราจะไม่คิดค่าบริการใดๆ จากคุณตราบใดที่ยังอยู่ในสถานะนี้

 • TCO ลดลง 60%
  TCO ลดลง 60%

  เมื่อเทียบกับโซลูชัน DR แบบเดิม SDRS ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ พลังงาน และการบำรุงรักษา โดยค่า TCO สำหรับ DR ทั้งหมดลดลง 60%

  เมื่อเทียบกับโซลูชัน DR แบบเดิม SDRS ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ พลังงาน และการบำรุงรักษา โดยค่า TCO สำหรับ DR ทั้งหมดลดลง 60%

 • การย้ายเครือข่ายอัตโนมัติ
  การย้ายเครือข่ายอัตโนมัติ

  เมื่อคุณดำเนินการการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด, ที่อยู่ IP, ที่อยู่ MAC และ EIP ของเซิร์ฟเวอร์ไซต์การผลิตจะถูกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ไซต์ DR โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกำหนดค่าใหม่อีกครั้ง

  เมื่อคุณดำเนินการการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด, ที่อยู่ IP, ที่อยู่ MAC และ EIP ของเซิร์ฟเวอร์ไซต์การผลิตจะถูกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ไซต์ DR โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกำหนดค่าใหม่อีกครั้ง

กรณีใช้งาน

DR แบบข้าม AZ

เทคโนโลยีการจำลองแบบพร้อมๆ กันในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแต่ละชั้นให้การป้องกัน DR ระหว่าง AZ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกัน หาก AZ ต้นทางเกิดข้อผิดพลาด สามารถกู้คืนบริการได้อย่างรวดเร็วใน AZ เป้าหมาย

จุดเด่น

 • คุ้มค่าอย่างเห็นได้ชัด

  การที่ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในบริษัทยังช่วยตัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องออกไป เช่น พลังงาน เครื่องปรับอากาศ และความจำเป็นในการดูแล O&M ด้วยตนเอง คุณเพียงแค่ชำระเงินตามที่คุณใช้และปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

 • การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

  เทคโนโลยีการจำลองแบบพร้อมๆ กันขั้นสูง โดย RPO เท่ากับ 0 ทำให้ข้อมูลปลอดภัยเสมอและไม่สูญหาย

บริการที่เกี่ยวข้อง

การฝึกซ้อม DR โดยไม่สะดุด

การฝึกซ้อมจะดำเนินการใน Sandbox โดยที่บริการใน AZ ต้นทางจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น

จุดเด่น

 • โอกาสที่บริการหยุดชะงักเป็นศูนย์

  แอปพลิเคชันที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องหยุดทำงาน

  และไม่จำเป็นต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ในระหว่างการฝึกซ้อม

 • สะดวกต่อการใช้งาน

  ช่วยให้บุคลากรของคุณสามารถดำเนินการฝึกซ้อม DR บนคอนโซลได้เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง พร้อมรับประกันการป้องกันการทำงานผิดพลาด ดังนั้นคุณจึงสามารถตรวจสอบกลยุทธ์ DR ได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลหรือหยุดทำงาน

บริการที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชัน

 • RPO = 0

  RPO เป็นศูนย์และการซิงค์เรียลไทม์แบบไดนามิกช่วยให้มั่นใจถึงความสอดคล้องของข้อมูล

  RPO เป็นศูนย์และการซิงค์เรียลไทม์แบบไดนามิกช่วยให้มั่นใจถึงความสอดคล้องของข้อมูล

 • การกู้คืนที่รวดเร็ว

  หากเกิดเหตุการณ์ขัดข้องขึ้นใน AZ ต้นทาง สามารถกู้คืนบริการได้อย่างรวดเร็วใน AZ เป้าหมายโดยขัดจังหวะบริการน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

  หากเกิดเหตุการณ์ขัดข้องขึ้นใน AZ ต้นทาง สามารถกู้คืนบริการได้อย่างรวดเร็วใน AZ เป้าหมายโดยขัดจังหวะบริการน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

 • ความยืดหยุ่นที่เปิดกว้าง

  คุณสามารถปรับการกำหนดค่าทรัพยากร DR ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและนโยบายในช่วงเวลานั้น

  คุณสามารถปรับการกำหนดค่าทรัพยากร DR ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและนโยบายในช่วงเวลานั้น

 • การฝึกซ้อม DR ตามต้องการ

  คุณสามารถดำเนินการฝึกซ้อม DR ได้ตามต้องการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโซลูชัน DR โดยไม่กระทบต่อบริการที่มีอยู่

  คุณสามารถดำเนินการฝึกซ้อม DR ได้ตามต้องการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโซลูชัน DR โดยไม่กระทบต่อบริการที่มีอยู่

ฟีเจอร์ใหม่ ๆ

ลงทะเบียนและเริ่มต้นการเดินทางบนคลาวด์ที่น่าประทับใจ

ลงทะเบียน