จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • สุดพิเศษ

  DeH ทำงานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อโฮสต์ ECS ของคุณเองเท่านั้น

  DeH ทำงานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อโฮสต์ ECS ของคุณเองเท่านั้น

 • ปลอดภัย

  ดูแลบริการของคุณให้ปลอดภัยด้วยการแยกการคำนวณระดับโฮสต์ ซึ่งทำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น

  ดูแลบริการของคุณให้ปลอดภัยด้วยการแยกการคำนวณระดับโฮสต์ ซึ่งทำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น

 • ยืดหยุ่น

  ขยายมาตราส่วน ECS ที่ปรับใช้บน DeH ตามข้อกำหนดของบริการของคุณ เพื่อให้บริการของคุณน่าเชื่อถืออยู่เสมอ

  ขยายมาตราส่วน ECS ที่ปรับใช้บน DeH ตามข้อกำหนดของบริการของคุณ เพื่อให้บริการของคุณน่าเชื่อถืออยู่เสมอ

 • คุ้มค่าใช้จ่าย

  ใช้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ซึ่งผูกกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนที่มีอยู่เหล่านี้เพื่อลดต้นทุนได้

  ใช้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ซึ่งผูกกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนที่มีอยู่เหล่านี้เพื่อลดต้นทุนได้

ฟังก์ชัน

 • การจัดการ DeH

  ซื้อ สอบถาม แก้ไข หรือเลิกใช้งาน DeH และกำหนดค่านโยบายการจัดตำแหน่ง ECS ตามที่ต้องการ

  ซื้อ สอบถาม แก้ไข หรือเลิกใช้งาน DeH และกำหนดค่านโยบายการจัดตำแหน่ง ECS ตามที่ต้องการ

 • การจัดการ ECS

  สร้าง เริ่ม หยุด หรือเลิกใช้งาน ECS บน DeH จากคอนโซลการจัดการที่แสนสะดวกของเรา

  สร้าง เริ่ม หยุด หรือเลิกใช้งาน ECS บน DeH จากคอนโซลการจัดการที่แสนสะดวกของเรา

 • การจัดตำแหน่ง ECS

  เลือกการจัดตำแหน่งอัตโนมัติหรือการจัดตำแหน่งด้วยตนเอง

  เลือกการจัดตำแหน่งอัตโนมัติหรือการจัดตำแหน่งด้วยตนเอง

 • การจัดตำแหน่งอัตโนมัติ
  การจัดตำแหน่งอัตโนมัติ

  คุณสามารถกำหนดค่าระบบเพื่อปรับใช้ ECS บน DeH ได้โดยอัตโนมัติ

  คุณสามารถกำหนดค่าระบบเพื่อปรับใช้ ECS บน DeH ได้โดยอัตโนมัติ

 • การจัดตำแหน่งด้วยตนเอง
  การจัดตำแหน่งด้วยตนเอง

  สร้าง ECS โดยตรงบน DeH ที่มีอยู่ หรือเลือก DeH ที่คุณต้องการปรับใช้ ECS เมื่อสร้าง ECS ของคุณ

  สร้าง ECS โดยตรงบน DeH ที่มีอยู่ หรือเลือก DeH ที่คุณต้องการปรับใช้ ECS เมื่อสร้าง ECS ของคุณ

การกำหนดค่าที่แนะนำ

活动规则

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中“上云礼包”等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中“上云礼包”等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中“上云礼包”等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

C3 การประมวลผลทั่วไประดับพิเศษ

S3 สำหรับการประมวลผลทั่วไป

M3 สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

กรณี

โปรเซสเซอร์ Intel รุ่นล่าสุดและเครือข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพและความเสถียรที่แข็งแกร่ง

โปรเซสเซอร์ Intel รุ่นล่าสุดเพื่อความคุ้มค่า

โปรเซสเซอร์ Intel รุ่นล่าสุดสำหรับการประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในหน่วยความจำ

คำอธิบายโดยย่อ

ฐานข้อมูลสำหรับงานทั่วไป | เว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการความสามารถในการคำนวณสูงและเครือข่ายที่เสถียร | แอปพลิเคชันระดับองค์กรสำหรับปริมาณงานปานกลางและหนัก

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | ฐานข้อมูลน้ำหนักเบา | แคชเซิร์ฟเวอร์ | แอปพลิเคชันระดับองค์กรที่มีปริมาณงานปานกลางและน้อย

ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง | ฐานข้อมูลหน่วยความจำ | การวิเคราะห์และการทำเหมืองข้อมูล | Hadoop/คลัสเตอร์ Spark

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

64 vCPUs

144 vCPUs

64 vCPUs

หน่วยความจำ

128 GB

288 GB

512 GB

การ์ด NIC

10GE

10GE

10GE

กรณี

C3 การประมวลผลทั่วไประดับพิเศษ

โปรเซสเซอร์ Intel รุ่นล่าสุดและเครือข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพและความเสถียรที่แข็งแกร่ง

S3 สำหรับการประมวลผลทั่วไป

โปรเซสเซอร์ Intel รุ่นล่าสุดเพื่อความคุ้มค่า

M3 สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

โปรเซสเซอร์ Intel รุ่นล่าสุดสำหรับการประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในหน่วยความจำ

คำอธิบายโดยย่อ

C3 การประมวลผลทั่วไประดับพิเศษ

ฐานข้อมูลสำหรับงานทั่วไป | เว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการความสามารถในการคำนวณสูงและเครือข่ายที่เสถียร | แอปพลิเคชันระดับองค์กรสำหรับปริมาณงานปานกลางและหนัก

S3 สำหรับการประมวลผลทั่วไป

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | ฐานข้อมูลน้ำหนักเบา | แคชเซิร์ฟเวอร์ | แอปพลิเคชันระดับองค์กรที่มีปริมาณงานปานกลางและน้อย

M3 สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง | ฐานข้อมูลหน่วยความจำ | การวิเคราะห์และการทำเหมืองข้อมูล | Hadoop/คลัสเตอร์ Spark

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

C3 การประมวลผลทั่วไประดับพิเศษ

64 vCPUs

S3 สำหรับการประมวลผลทั่วไป

144 vCPUs

M3 สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

64 vCPUs

หน่วยความจำ

C3 การประมวลผลทั่วไประดับพิเศษ

128 GB

S3 สำหรับการประมวลผลทั่วไป

288 GB

M3 สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

512 GB

การ์ด NIC

C3 การประมวลผลทั่วไประดับพิเศษ

10GE

S3 สำหรับการประมวลผลทั่วไป

10GE

M3 สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

10GE

ลงทะเบียนและเริ่มต้นการเดินทางบนคลาวด์ที่น่าประทับใจ

ลงทะเบียน