จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • สะดวก

  สร้างอิมเมจของดิสก์ระบบหรือข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์หรือไฟล์อิมเมจภายนอก หรือสร้างอิมเมจ ECS แบบเต็ม รวมถึงดิสก์ข้อมูล โดยอิงจากเซิร์ฟเวอร์ ECS ที่มีอยู่ และการสร้างชุดข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ทำได้ง่าย

  สร้างอิมเมจของดิสก์ระบบหรือข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์หรือไฟล์อิมเมจภายนอก หรือสร้างอิมเมจ ECS แบบเต็ม รวมถึงดิสก์ข้อมูล โดยอิงจากเซิร์ฟเวอร์ ECS ที่มีอยู่ และการสร้างชุดข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ทำได้ง่าย

 • ปลอดภัย

  อิมเมจจะจัดเก็บไว้ในบักเก็ต OBS เพื่อรับรองความคงทนของข้อมูล

  อิมเมจจะจัดเก็บไว้ในบักเก็ต OBS เพื่อรับรองความคงทนของข้อมูล

 • ยืดหยุ่น

  การจัดการรูปภาพทำได้ง่ายผ่านคอนโซลการจัดการหรือใช้ส่วนติดต่อการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (APIs)

  การจัดการรูปภาพทำได้ง่ายผ่านคอนโซลการจัดการหรือใช้ส่วนติดต่อการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (APIs)

 • ยูนิฟอร์ม

  คุณสามารถใช้อิมเมจเพื่อปรับใช้หรืออัปเกรดแอปพลิเคชันได้อย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องกันในสภาพแวดล้อมแอปพลิเคชันของคุณ

  คุณสามารถใช้อิมเมจเพื่อปรับใช้หรืออัปเกรดแอปพลิเคชันได้อย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องกันในสภาพแวดล้อมแอปพลิเคชันของคุณ

กรณีใช้งาน

การย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์


ใช้อิมเมจเพื่อย้ายแอปพลิเคชันเดิมขององค์กรของคุณไปยังคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบของชุดข้อมูล


จุดเด่น

 • นำเข้าง่าย

  สามารถนำเข้าอิมเมจส่วนตัวเพื่อย้ายปริมาณงานได้อย่างง่ายดาย

 • การปรับใช้งานอย่างสม่ำเสมอกัน

  การใช้อิมเมจที่เหมือนกันทุกประการในเซิร์ฟเวอร์ทำให้คุณสามารถปรับใช้เวิร์กโหลดเป็นรูปแบบของชุดข้อมูลได้

 • ความทนทานสูง

  สำเนาอิมเมจจำนวนมากของคุณช่วยให้มั่นใจได้ถึงความคงทนของข้อมูลถึง 99.999999999%

บริการที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชัน

 • การสร้างอิมเมจ

  คุณสามารถสร้างอิมเมจส่วนตัวโดยอิงจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ ไฟล์อิมเมจภายนอก หรือการสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

  คุณสามารถสร้างอิมเมจส่วนตัวโดยอิงจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ ไฟล์อิมเมจภายนอก หรือการสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

 • การสร้างเซิร์ฟเวอร์

  สามารถโคลนอิมเมจเพื่อใช้ในการปรับใช้แบบชุดได้

  สามารถโคลนอิมเมจเพื่อใช้ในการปรับใช้แบบชุดได้

 • ระบบปฏิบัติการ OS

  IMS รองรับระบบปฏิบัติการหลัก เช่น Windows, Ubuntu, CentOS และ Debian

  IMS รองรับระบบปฏิบัติการหลัก เช่น Windows, Ubuntu, CentOS และ Debian

 • การจัดการอิมเมจ

  แก้ไขหรือลบอิมเมจส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันอิมเมจของดิสก์ระบบหรือดิสก์ข้อมูลกับผู้เช่ารายอื่นได้

  แก้ไขหรือลบอิมเมจส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันอิมเมจของดิสก์ระบบหรือดิสก์ข้อมูลกับผู้เช่ารายอื่นได้

ลงทะเบียนและเริ่มต้นการเดินทางบนคลาวด์ที่น่าประทับใจ

ลงทะเบียน