Enterprise Router

การเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้น

คุณสามารถติดทรัพยากรทั้งหมดของคุณ (เช่น VPC, เกตเวย์ VPN, เกตเวย์เสมือน Direct Connect) เข้ากับเราเตอร์ระดับองค์กร ซึ่งจะเรียนรู้เส้นทางแบบไดนามิก โดยไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าด้วยตนเอง

ความน่าเชื่อถือสูง

Border Gateway Protocol (BGP) ช่วยให้สามารถสลับระหว่างการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่และกำลังสแตนด์บายได้อย่างยืดหยุ่น โหลดมีความสมดุลระหว่างการเชื่อมต่อ Direct Connect และการเชื่อมต่อ VPN สามารถสำรองข้อมูลการเชื่อมต่อ Direct Connect ได้

การรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

เราเตอร์ระดับองค์กรเปลี่ยนเส้นทางปริมาณการใช้งานไปยังไฟร์วอลล์ระบบคลาวด์หรือไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นได้ เพื่อกรองปริมาณการใช้งานภายในเครือข่าย

การใช้งานที่ยืดหยุ่น

เราเตอร์ระดับองค์กรสามารถแชร์ระหว่างบัญชีต่าง ๆ และสามารถทำงานร่วมกับสายส่วนตัวเพื่อเชื่อมต่อ Huawei Cloud กับระบบคลาวด์อื่น ๆ ได้

ทำไมต้องใช้ Huawei Cloud Enterprise Router

ตัวเลือกการเข้าถึงที่หลากหลายและข้อกำหนดขนาดใหญ่

ตัวเลือกการเข้าถึงที่หลากหลายและข้อกำหนดขนาดใหญ่

  • คุณสามารถติดทรัพยากรที่หลากหลายเข้ากับเราเตอร์ระดับองค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายแบบวงแหวนได้

  • โหลดมีความสมดุลด้วยการเชื่อมโยงหลายรายการระหว่างทรัพยากร

  • เราเตอร์ระดับองค์กรแต่ละตัวรองรับได้มากกว่า 2,000 เส้นทาง

สมดุลโหลดแบบการเชื่อมโยงจำนวนมากเพื่อความน่าเชื่อถือสูง

สมดุลโหลดแบบการเชื่อมโยงจำนวนมากเพื่อความน่าเชื่อถือสูง

  • การเชื่อมโยงจำนวนมากจะแชร์โหลดหรือทำงานเป็นคู่ในโหมดแอกทีฟ/สแตนด์บายเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ หากการเชื่อมโยงหนึ่งล้มเหลว อีกการเชื่อมโยงหนึ่งก็จะเข้ามาแทนที่โดยอัตโนมัติ

  • เส้นทางจะถูกเผยแพร่โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้จัดการเส้นทางง่ายขึ้น

การแชร์ข้ามบัญชีเพื่อต้นทุนที่ต่ำกว่า

การแชร์ข้ามบัญชีเพื่อต้นทุนที่ต่ำกว่า

  • เราเตอร์ระดับองค์กรช่วยให้ทรัพยากรต่าง ๆ สามารถสื่อสารถึงกันได้ แม้ว่าจะมาจากภูมิภาคหรือระบบคลาวด์ที่แตกต่างกันก็ตาม

  • สามารถใช้เราเตอร์ระดับองค์กรร่วมกันระหว่างบัญชีต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้การเชื่อมต่อ Direct Connect เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายในองค์กรทั้งหมดกับระบบคลาวด์ได้

สร้างเครือข่ายระดับองค์กร

สร้างเครือข่ายระดับองค์กร

การสื่อสารระหว่าง VPC

เชื่อมต่อ VPC ของคุณทั้งหมดเข้ากับเราเตอร์ระดับองค์กรด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และ VPC ทั้งหมดก็สามารถสื่อสารระหว่างกันได้

การสื่อสารระหว่างเครือข่ายในองค์กรและเครือข่ายระบบคลาวด์

หากคุณมีการเชื่อมต่อ Direct Connect มากกว่าหนึ่งรายการ หรือมีทั้งการเชื่อมต่อ Direct Connect และการเชื่อมต่อ VPN คุณสามารถทำให้การเชื่อมต่อเหล่านี้ทำงานในโหมดแอกทีฟ/สแตนด์บายหรือโหลดบาลานซ์ได้ เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของบริการ

การเข้าถึงระบบคลาวด์แบบข้ามระบบคลาวด์และบัญชี

แบ่งปันเราเตอร์องค์กรของคุณเองกับบัญชีอื่น คุณสามารถอนุญาตให้บัญชีอื่นใช้เราเตอร์องค์กรของคุณและสายส่วนตัวเพื่อเข้าถึงระบบคลาวด์ได้

มอบนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้าหลายล้านคน

มอบนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้าหลายล้านคน

เอกสารประกอบ

เริ่มต้นการเดินทางบนระบบคลาวด์ของคุณด้วย

Enterprise Router

ลองเลย

บริการอื่น ๆ

บริการอื่น ๆ