จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • สะดวก

  ส่งข้อความอย่างมีประสิทธิภาพด้วยส่วนต่อประสานแอปพลิเคชัน (API) ที่ใช้งานง่ายสามรายการสำหรับการสร้างหัวข้อ การสมัครใช้งาน และการเผยแพร่ข้อความ

  ส่งข้อความอย่างมีประสิทธิภาพด้วยส่วนต่อประสานแอปพลิเคชัน (API) ที่ใช้งานง่าย

  สามรายการสำหรับการสร้างหัวข้อ การสมัครใช้งาน และการเผยแพร่ข้อความ

 • เสถียรและเชื่อถือได้

  บันทึกข้อความในศูนย์ข้อมูลหลายแห่งเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูง (HA) หากการส่งข้อความล้มเหลว ข้อความที่ล้มเหลวจะถูกแคชและส่งอีกครั้ง

  บันทึกข้อความในศูนย์ข้อมูลหลายแห่งเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูง (HA) หากการส่งข้อความล้มเหลว ข้อความที่ล้มเหลวจะถูกแคชและส่งอีกครั้ง

 • หลายโพรโทคอล

  ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความไปยังผู้สมัครใช้งานโดยใช้โพรโทคอลต่าง ๆ ได้ ด้วยคำขอส่งข้อความเพียงครั้งเดียว

  ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความไปยังผู้สมัครใช้งานโดยใช้โพรโทคอลต่าง ๆ ได้ ด้วยคำขอส่งข้อความเพียงครั้งเดียว

 • ปลอดภัย

  แยกข้อมูลตามหัวข้อ ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงคิวข้อความของคุณได้ ทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของบริการ

  แยกข้อมูลตามหัวข้อ ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงคิวข้อความของคุณได้ ทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของบริการ

กรณีใช้งาน

การผสานรวมกับบริการคลาวด์

ใช้ข้อความเพื่อเชื่อมต่อบริการคลาวด์อื่น ๆ ทำให้มีการแยกส่วนระบบและสร้างความน่าเชื่อถือ หากบริการใดทำงานผิดพลาด ข้อความที่ส่งไปยังบริการอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบ

จุดเด่น

 • อัตโนมัติ

  เชื่อมต่อบริการคลาวด์และเรียกใช้ฟังก์ชันโดยอัตโนมัติผ่านข้อความ

 • เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสูง

  ลดความซับซ้อนของระบบอย่างมากและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการ

บริการที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมการรับส่งข้อมูลนอกช่วงเวลาเร่งด่วน

หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างความสามารถในการประมวลผลของระบบฝั่งต้นน้ำและปลายน้ำ SMN ก็สามารถแคชข้อมูลเพื่อลดความคับคั่งที่ฝั่งปลายน้ำได้

จุดเด่น

 • ความน่าเชื่อถือสูง

  ลดการหยุดทำงาน เพิ่มความพร้อมใช้งาน และลดความซับซ้อนในระบบ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อความ

  ปรับปรุงความสามารถของระบบอย่างมากในการประมวลผลข้อความในช่วงเวลาเร่งด่วน

บริการที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชัน

 • การสมัครใช้งานตามหัวข้อ

  ให้การจัดการหัวข้อ การสมัครใช้งาน และการเผยแพร่ข้อความ เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความผ่านหลายโพรโทคอล

  ให้การจัดการหัวข้อ การสมัครใช้งาน และการเผยแพร่ข้อความ เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความผ่านหลายโพรโทคอล

 • การผสานรวมบริการ

  ผสานรวมบริการคลาวด์ผ่านการแจ้งเตือนเพื่อลดความซับซ้อนในสถาปัตยกรรมบริการ

  ผสานรวมบริการคลาวด์ผ่านการแจ้งเตือนเพื่อลดความซับซ้อนในสถาปัตยกรรมบริการ

 • เทมเพลตข้อความ

  ช่วยให้คุณปรับแต่งเทมเพลตข้อความ ขจัดการแก้ไขข้อความซ้ำ ๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งข้อความ

  ช่วยให้คุณปรับแต่งเทมเพลตข้อความ ขจัดการแก้ไขข้อความซ้ำ ๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งข้อความ

ลงทะเบียนและเริ่มต้นการเดินทางบนคลาวด์ที่น่าประหลาดใจ

ทดลองใช้ฟรี