จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ปลดล็อกขุมพลังของข้อมูลเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้เป็นระบบดิจิทัล

  • แพลตฟอร์มเดียวสำหรับการดำเนินการและการกำกับดูแลข้อมูล

    สร้างแพลตฟอร์มการกำกับดูแลที่จัดเก็บข้อมูลดิบระดับองค์กรด้วยอินเทอร์เฟซแบบภาพที่ใช้งานง่าย ปรับปรุงกระบวนการของวงจรชีวิต ใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดและระบบการวิเคราะห์ และรับประกันการกำกับดูแลที่ดีทั่วทั้งองค์กรของคุณ

    สร้างแพลตฟอร์มการกำกับดูแลที่จัดเก็บข้อมูลดิบระดับองค์กรด้วยอินเทอร์เฟซแบบภาพที่ใช้งานง่าย ปรับปรุงกระบวนการของวงจรชีวิต ใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดและระบบการวิเคราะห์ และรับประกันการกำกับดูแลที่ดีทั่วทั้งองค์กรของคุณ

  • บังคับใช้คุณภาพข้อมูลและเร่งการบูรณาการ

    กำหนดและตรวจสอบมาตรฐานข้อมูล และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ สร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการตั้งค่าการบูรณาการข้อมูล แบบจำลอง และกฎการล้างข้อมูลอย่างง่ายดาย เพื่อให้สามารถค้นพบแหล่งข้อมูลใหม่ที่เชื่อถือได้

    กำหนดและตรวจสอบมาตรฐานข้อมูล และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ สร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการตั้งค่าการบูรณาการข้อมูล แบบจำลอง และกฎการล้างข้อมูลอย่างง่ายดาย เพื่อให้สามารถค้นพบแหล่งข้อมูลใหม่ที่เชื่อถือได้

  • สร้างคลังความรู้เฉพาะอุตสาหกรรม

    เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของข้อมูลในระดับสูง DGC ช่วยให้สามารถออกแบบโซลูชันการดำเนินการข้อมูลอย่างครอบคลุมสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น smart government การจัดเก็บภาษีอัจฉริยะ และวิทยาเขตอัจฉริยะ

    เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของข้อมูลในระดับสูง DGC ช่วยให้สามารถออกแบบโซลูชันการดำเนินการข้อมูลอย่างครอบคลุมสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น smart government การจัดเก็บภาษีอัจฉริยะ และวิทยาเขตอัจฉริยะ

  • กำจัดไซโลด้วยมุมมองของสินทรัพย์ข้อมูลระดับโลก

    รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั่วทั้งองค์กรของคุณ DGC ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดแค็ตตาล็อกธุรกิจ การจัดประเภท และข้อกำหนด ตลอดจนจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสินทรัพย์จากส่วนกลาง

    รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั่วทั้งองค์กรของคุณ DGC ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดแค็ตตาล็อกธุรกิจ การจัดประเภท และข้อกำหนด ตลอดจนจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสินทรัพย์จากส่วนกลาง

กรณีใช้งาน

ปรับปรุงการกำกับดูแล การดำเนินการ และนวัตกรรมด้วย DGC - เอาชนะปัญหาที่เพิ่มขึ้นในเรื่องข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ

แพลตฟอร์มการดำเนินการ Data Lake แบบครบวงจร

DGC มีชุดเครื่องมือในแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยและยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ปรับขนาดการดำเนินการข้อมูลขนาดใหญ่ของตนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฟังก์ชันที่รองรับ ได้แก่ การเก็บข้อมูล การล้างข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การเชื่อมต่อ การบูรณาการ การเพิ่มข้อมูลเข้าระบบ การแสดงข้อมูล และการวิเคราะห์อัจฉริยะ

จุดเด่น

  • การควบคุมและการกำกับดูแลข้อมูลที่ครอบคลุม

    สร้างโซลูชันการกำกับดูแลข้อมูลที่สมบูรณ์: ออกแบบมาตรฐานข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ขุดค้นข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึก ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จัดการสินทรัพย์ข้อมูล และพัฒนาบริการข้อมูล

  • กลไกจัดการข้อมูลที่หลากหลาย

    ตัวเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานได้ทันทีพร้อมที่จัดเก็บข้อมูลดิบ และฐานข้อมูลทั้งหมด บริการ Huawei Cloud และคลังข้อมูลแบบดั้งเดิม เช่น Oracle และ Greenplum

  • สะดวกต่อการใช้งาน

    การกำหนดค่าแบบลากแล้ววางด้วยภาพและการแสดงข้อมูลกระบวนการ

สร้างแพลตฟอร์มข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่มีความรวดเร็ว

DGC จะปรับขนาดทรัพยากรที่จำเป็นในการเรียกใช้งานการบูรณาการข้อมูลของคุณ และไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการ นักพัฒนาสามารถสร้าง ย้าย และใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มาที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

จุดเด่น

  • การบูรณาการข้อมูลอย่างง่าย

    การบูรณาการข้อมูลที่รวดเร็วแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้ากับคลังข้อมูลบนคลาวด์ผ่านตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูป

  • รองรับบริการคลังข้อมูล

    มีคลังข้อมูลหลายประเภท เช่น DWS, DLI และ HBase

  • คุ้มค่า

    เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคมีอิสระในการสร้างและบำรุงรักษาคลัสเตอร์ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินการที่จัดเก็บข้อมูลดิบได้อย่างมาก

การกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ในอุตสาหกรรม

การผสมผสานรูปแบบอุตสาหกรรม อัลกอริทึม มาตรฐาน และข้อกำหนดในการควบคุมมาตรฐานทำให้ DGC สามารถช่วยขยายความสามารถในการดำเนินการที่จัดเก็บข้อมูลดิบขององค์กรของคุณได้

จุดเด่น

  • โซลูชันที่เหมาะกับอุตสาหกรรม

    โซลูชันที่ออกแบบเองสำหรับรัฐบาล การจัดเก็บภาษี เมืองอัจฉริยะ การคมนาคมอัจฉริยะ และวิทยาเขตอัจฉริยะ

  • แบบจำลองแบบหลายโดเมน

    แบบจำลองโดเมนอุตสาหกรรมที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นจากข้อมูล 8 ประเภท ได้แก่ บุคคล องค์กร เหตุการณ์ พื้นที่และเวลา ยานพาหนะ สินทรัพย์ อุปกรณ์ ทรัพยากร และความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านี้

  • คลังที่พร้อมใช้งาน

    การใช้ประโยชน์จากคลังหัวเรื่องเฉพาะอุตสาหกรรม คลังอัลกอริทึม และคลังตัวชี้วัดอย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชัน

แก้ไขมาตรฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ควบคุมคุณภาพข้อมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ และรวมไซโลข้อมูลเข้าด้วยกัน

  • การกำกับดูแลข้อมูล

    ทำการตัดสินใจที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพสูงขึ้น: การวางแผนข้อมูลอัจฉริยะ การตรวจติดตามคุณภาพข้อมูล การกำหนดมาตรฐานข้อมูล การบริหารจัดการและการนำแบบจำลองข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลไปใช้แบบรวมศูนย์

    ทำการตัดสินใจที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพสูงขึ้น: การวางแผนข้อมูลอัจฉริยะ การตรวจติดตามคุณภาพข้อมูล การกำหนดมาตรฐานข้อมูล การบริหารจัดการและการนำแบบจำลองข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลไปใช้แบบรวมศูนย์

  • การบูรณาการข้อมูล

    เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ กว่า 30 แห่งโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ ปลั๊กอิน และการอัปโหลดตามเวลาจริงแบบเพิ่มหน่วยหรือแบบกำหนดเวลา นำเข้าข้อมูลจากภายนอกคลาวด์โดยใช้ Data Ingestion Service (DIS) หรือจากบริการอื่น ๆ โดยใช้ Cloud Data Migration (CDM)

    เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ กว่า 30 แห่งโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ ปลั๊กอิน และการอัปโหลดตามเวลาจริงแบบเพิ่มหน่วยหรือแบบกำหนดเวลา นำเข้าข้อมูลจากภายนอกคลาวด์โดยใช้ Data Ingestion Service (DIS) หรือจากบริการอื่น ๆ โดยใช้ Cloud Data Migration (CDM)

  • การออกแบบข้อมูล

    สร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี (ER) และแบบจำลองมิติเพื่อสร้างมาตรฐานและแสดงภาพการพัฒนาข้อมูล ตั้งค่าระบบสำหรับการจัดประเภทข้อมูล มาตรฐานข้อมูลแบบครบวงจร แบบจำลองข้อมูลแบบครบวงจร และระบบข้อมูลองค์กรแบบแบ่งระดับ

    สร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี (ER) และแบบจำลองมิติเพื่อสร้างมาตรฐานและแสดงภาพการพัฒนาข้อมูล ตั้งค่าระบบสำหรับการจัดประเภทข้อมูล มาตรฐานข้อมูลแบบครบวงจร แบบจำลองข้อมูลแบบครบวงจร และระบบข้อมูลองค์กรแบบแบ่งระดับ

  • การพัฒนาข้อมูล

    พัฒนา ดีบัก และเรียกใช้สคริปต์ SQL หรือเชลล์แบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเรียกใช้เป็นงานแบบกำหนดเวลาหรือแบบเรียลไทม์ จากนั้นงานจะถูกดำเนินการบนโหนดข้อมูลสำหรับการบูรณาการข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ การดำเนินการฐานข้อมูล หรือการจัดการทรัพยากร

    พัฒนา ดีบัก และเรียกใช้สคริปต์ SQL หรือเชลล์แบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเรียกใช้เป็นงานแบบกำหนดเวลาหรือแบบเรียลไทม์ จากนั้นงานจะถูกดำเนินการบนโหนดข้อมูลสำหรับการบูรณาการข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ การดำเนินการฐานข้อมูล หรือการจัดการทรัพยากร

  • การจัดการสินทรัพย์

    สร้างมุมมองระดับสากลของสินทรัพย์ข้อมูลด้วยเมตาดาต้าทางเทคนิคและทางธุรกิจแบบ Granular ใช้แผนผังข้อมูลเพื่อเปิดใช้งานการค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว จัดการสิทธิ์ของข้อมูลและกระบวนการอนุมัติสำหรับแค็ตตาล็อกและตาราง

    สร้างมุมมองระดับสากลของสินทรัพย์ข้อมูลด้วยเมตาดาต้าทางเทคนิคและทางธุรกิจแบบ Granular ใช้แผนผังข้อมูลเพื่อเปิดใช้งานการค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว จัดการสิทธิ์ของข้อมูลและกระบวนการอนุมัติสำหรับแค็ตตาล็อกและตาราง

  • คลังความรู้ในอุตสาหกรรม

    DGC จัดเตรียมคลังความรู้ในอุตสาหกรรมที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ไว้ให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล แบบจำลองเฉพาะโดเมน ตลอดจนคลังหัวเรื่อง อัลกอริทึม และตัวชี้วัด

    DGC จัดเตรียมคลังความรู้ในอุตสาหกรรมที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ไว้ให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล แบบจำลองเฉพาะโดเมน ตลอดจนคลังหัวเรื่อง อัลกอริทึม และตัวชี้วัด

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบภาพ

    ใช้อินเทอร์เฟซแบบลากแล้วปล่อยที่ไม่มีโค้ดเพื่อกำหนดค่าและแสดงภาพกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล มุมมองแบบกราฟิกของการจัดการสินทรัพย์ข้อมูล ที่รองรับการสำรวจการดูรายละเอียดแนวลึก และการติดตามแหล่งข้อมูลที่ง่ายดาย

    ใช้อินเทอร์เฟซแบบลากแล้วปล่อยที่ไม่มีโค้ดเพื่อกำหนดค่าและแสดงภาพกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล มุมมองแบบกราฟิกของการจัดการสินทรัพย์ข้อมูล ที่รองรับการสำรวจการดูรายละเอียดแนวลึก และการติดตามแหล่งข้อมูลที่ง่ายดาย

  • การจัดกำหนดการและการบำรุงรักษา

    ตั้งค่ากำหนดการตามเวลาหรือทริกเกอร์เหตุการณ์ ระยะเวลาการจัดกำหนดการที่ยืดหยุ่นตามนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ หรือเดือน จัดการการตั้งค่าการตรวจติดตามและการแจ้งเตือนงานบนพอร์ทัล O&M ออนไลน์

    ตั้งค่ากำหนดการตามเวลาหรือทริกเกอร์เหตุการณ์ ระยะเวลาการจัดกำหนดการที่ยืดหยุ่นตามนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ หรือเดือน จัดการการตั้งค่าการตรวจติดตามและการแจ้งเตือนงานบนพอร์ทัล O&M ออนไลน์

  • การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

    แบ่งระดับและจัดประเภทข้อมูล เข้ารหัสข้อมูลในระหว่างการส่งผ่านและการจัดเก็บ ตรวจจับความเสี่ยงของข้อมูล ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการปิดบังข้อมูลและลายน้ำ และเรียกใช้การตรวจสอบ ควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้วย Identity and Access Management (IAM)

    แบ่งระดับและจัดประเภทข้อมูล เข้ารหัสข้อมูลในระหว่างการส่งผ่านและการจัดเก็บ ตรวจจับความเสี่ยงของข้อมูล ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการปิดบังข้อมูลและลายน้ำ และเรียกใช้การตรวจสอบ ควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้วย Identity and Access Management (IAM)

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม

ทลายอุปสรรคของนวัตกรรมด้วยสถาปัตยกรรมที่จัดเก็บข้อมูลดิบที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพ แบบครบวงจร มีการบูรณาการ และปลอดภัย

ทลายอุปสรรคของนวัตกรรมด้วยสถาปัตยกรรมที่จัดเก็บข้อมูลดิบที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพ แบบครบวงจร มีการบูรณาการ และปลอดภัย

活动规则

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中“上云礼包”等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

ลงทะเบียนและเริ่มต้นการเดินทางบนคลาวด์ที่น่าประทับใจ

ลงทะเบียน