เหตุใดจึงควรใช้ Huawei Cloud

 • บน Huawei Cloud ระบบของ SHIPIFY สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น และสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของพนักงานข้ามประเทศ/ภูมิภาค ลูกค้าและพนักงานสามารถมีประสบการณ์ผู้ใช้ที่รวดเร็วและเสถียรยิ่งขึ้น

 • Huawei Cloud อัปเดตข้อมูลช่องโหว่ด้านความปลอดภัย แพตช์ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันของ SHIPIFY เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและป้องกันภัยคุกคามออนไลน์ได้

 • ทรัพยากรการประมวลผลสามารถปรับขนาดขึ้นหรือลงได้ เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนที่เร่งด่วน เช่น คำขอในชั่วโมงเร่งด่วนระหว่างแคมเปญส่งเสริมการขาย

 • พันธมิตรของ Huawei ในประเทศไทยจะให้การสนับสนุนในท้องถิ่น เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีกว่า

ความท้าทาย

 • อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทำงานตลอดเวลา และต้องการความร่วมมือที่รวดเร็วและราบรื่นข้ามประเทศและภูมิภาค เป็นเรื่องท้าทายสำหรับ SHIPIFY ในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานในประเทศไทยและประเทศจีน

  อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทำงานตลอดเวลา และต้องการความร่วมมือที่รวดเร็วและราบรื่นข้ามประเทศและภูมิภาค เป็นเรื่องท้าทายสำหรับ SHIPIFY ในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานในประเทศไทยและประเทศจีน

 • ปริมาณการรับส่งข้อมูลไม่สามารถคาดการณ์ได้ การรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในขณะที่มรแคมเปญส่งเสริมการขายนั้นจัดการได้ยาก

  ปริมาณการรับส่งข้อมูลไม่สามารถคาดการณ์ได้ การรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในขณะที่มรแคมเปญส่งเสริมการขายนั้นจัดการได้ยาก

 • เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว SHIPIFY ต้องการระบบที่สามารถปรับใเข้ากับเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องปรับขนาดได้ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว SHIPIFY ต้องการระบบที่สามารถปรับใเข้ากับเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องปรับขนาดได้ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

โซลูชัน

SHIPIFY ปรับใช้เว็บไซต์บน Huawei Cloud โดยให้บริการแก่ผู้ใช้ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและดูประวัติการบริการได้จากทุกที่ในโลก

สถาปัตยกรรมระบบได้รับการออกแบบใหม่ก่อนที่จะย้ายไปยัง Huawei Cloud เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยและการสนับสนุนต่อความสามารถในการปรับขนาดในอนาคต Elastic Load Balance (ELB) ได้รับเลือกให้ปรับปรุงความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการจัดการการเชื่อมต่อ รวมทั้งเพิ่มการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ Elastic Cloud Server (ECS) และ Relational Database Service (RDS) ถูกใช้เพื่อให้บริการ Web services ในโซน Virtual Private Network (VPN) ที่หลากหลาย ลูกค้าตั้งค่าข้อกำหนดของกลุ่มความปลอดภัยใน VPN เพื่ออนุญาตเฉพาะการเข้าถึงเฉพาะบริการที่จำเป็นเท่านั้น

ประโยชน์สำหรับลูกค้า

การจัดเตรียมบริการทำได้ง่ายและรวดเร็วบน Huawei Cloud บริการต่าง ๆ จะพร้อมใช้งานทันทีหลังจากการโยกย้าย

SHIPIFY ต้องกำหนดค่าการปรับขนาดอัตโนมัติในไม่กี่คลิก ทรัพยากรจะได้รับการจัดสรรอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับปริมาณการใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วนที่ไม่คาดคิด

บริการ SHIPIFY ถูกปรับใช้ในผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อลดเวลาแฝงและลดต้นทุนแบนด์วิดท์ให้เป็นน้อยสุด

การจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพสมราคาและสามารถจัดการได้ง่าย SHIPIFY สามารถค้นหาค่าจากข้อมูลจำนวนมหาศาล และสำรวจโอกาสทางธุรกิจได้เร็วกว่าคู่แข่ง