คลาวด์เนทีฟ 2.0

 • ก้าวสู่คลาวด์เนทีฟ

  ทุกวันนี้ นวัตกรรมการบริการขับเคลื่อนด้วยแนวทางแบบคลาวด์

  เนทีฟ ซึ่งมีคอนเทนเนอร์ ไมโครเซอร์วิส และกระบวนการปฏิบัติแบบไดนามิก คุณสามารถอิงตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านการเงิน การผลิต อินเทอร์เน็ต และอุตสาหกรรมอื่นๆได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่คุณใช้งานบนคลาวด์เนทีฟ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากระบบนิเวศอันเฟื่องฟู

 • จาก "On Cloud" สู่ "In Cloud"

  ในระบบคลาวด์เนทีฟ 2.0 แอปพลิเคชันของคุณเป็นแบบ

  คลาวด์เนทีฟตั้งแต่เริ่มต้น แอปพลิเคชัน ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เติมเต็มวงจรการใช้งานทั้งหมดในคลาวด์ แอปพลิเคชันรุ่นเก่ามีอยู่ร่วมกับแอปพลิเคชันใหม่

 • องค์กรคลาวด์เนทีฟรูปแบบใหม่

  คลาวด์เนทีฟ 2.0 อยู่กับคุณตลอดเส้นทางสู่การเป็นองค์กรระบบคลาวด์เนทีฟแบบใหม่ ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ที่ดี อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) แอปพลิเคชันที่คล่องตัว บริการอัจฉริยะ ความปลอดภัยและการเข้าถึงอุตสาหกรรม

Cloud Native 2.0, a catalyst for achieving new value from cloud computing

Terms & Conditions

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中“上云礼包”等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中上云礼包123等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中“上云礼包”等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

Huawei Cloud: สร้างสรรค์และเป็นผู้นำในคลาวด์เนทีฟ

Terms & Conditions

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中“上云礼包”等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中上云礼包123等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中“上云礼包”等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

คลาวด์เนทีฟ 2.0 พาวิลเลี่ยน

ผลิตภัณฑ์และโซลูชันสำหรับคุณในการเป็นองค์กรแบบคลาวด์เนทีฟใหม่

กระบวนทัศน์ใหม่ในคลาวด์เนทีฟ 2.0

กระบวนทัศน์ใหม่ในคลาวด์เนทีฟ 2.0

กระบวนทัศน์ 10 ข้อที่ผ่านการพิสูจน์แล้วและทำซ้ำได้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนทัศน์ 10 ข้อที่ผ่านการพิสูจน์แล้วและทำซ้ำได้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

Terms & Conditions

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中“上云礼包”等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中上云礼包123等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

活动时间: 2020年8月12日-2020年9月11日

活动期间,华为云用户通过活动页面购买云服务,或使用上云礼包优惠券在华为云官网新购云服务,累计新购实付付费金额达到一定额度,可兑换相应的实物礼品。活动优惠券可在本活动页面中“上云礼包”等方式获取,在华为云官网直接购买(未使用年中云钜惠活动优惠券)或参与其他活动的订单付费金额不计入统计范围内;

活动对象:华为云电销客户及渠道伙伴客户可参与消费满送活动,其他客户参与前请咨询客户经理

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

Learn More

Cloud Container Engine (CCE)

Cloud Container Engine (CCE) เป็นบริการ Kubernetes ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบสำหรับคุณในการปรับใช้ จัดการ และปรับขนาดแอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ ช่วยคุณมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชันและขยายคลัสเตอร์ใหม่ได้ในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน O&M หรือความจุ

ServiceStage

ServiceStage คือการจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม O&M ที่ให้คุณพัฒนา สร้าง เปิดตัว ตรวจสอบ และบำรุงรักษาแอปพลิเคชันทั้งหมดในที่เดียว เข้ารหัสน้อยลงด้วยสภาพแวดล้อมการทำงาน Java, Go, PHP, Node.js, Docker, Tomcat, เว็บ, Apache ServiceComb, Spring Cloud, Dubbo และแอปพลิเคชันโครงข่ายบริการ

ModelArts

ModelArts เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนา AI แบบครบวงจรที่ช่วยให้นักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลทุกระดับทักษะสามารถสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดลได้อย่างรวดเร็วทุกที่ ตั้งแต่คลาวด์ไปจนถึง Edge เร่งความเร็วการพัฒนา AI แบบครอบคลุมและส่งเสริมนวัตกรรม AI ด้วยความสามารถหลัก รวมถึงการประมวลผลข้อมูลล่วงหน้า การติดป้ายกำกับข้อมูลกึ่งอัตโนมัติ การฝึกอบรมแบบกระจาย และการสร้างแบบจำลองอัตโนมัติ

MapReduce Service (MRS)

MRS มีคลัสเตอร์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับองค์กรบนคลาวด์ ผู้เช่าสามารถควบคุมคลัสเตอร์ได้อย่างเต็มที่และเรียกใช้ส่วนประกอบข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Hadoop, Spark, HBase, Kafka และ Storm

GaussDB

GaussDB เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบกระจายบนระบบ Cloud การปรับใช้งานแบบข้าม AZ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือที่มั่นคงและการสูญเสียข้อมูลเป็นศูนย์ ตลอดจนการประมวลผลธุรกรรม/การวิเคราะห์แบบไฮบริด (HTAP) ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ คุณสามารถเพิ่มโหนดได้มากกว่า 1,000 โหนดไปยังอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเดียวเพื่อจัดการข้อมูลระดับเพตะไบต์

FunctionGraph

FunctionGraph ช่วยให้คุณเรียกใช้โค้ดได้โดยไม่ต้องจัดเตรียมหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์ ในขณะเดียวกันก็รับประกันความพร้อมใช้งานสูง (HA) และความสามารถในการปรับขนาดสูง สิ่งที่คุณต้องทำคืออัปโหลดโค้ดและตั้งค่าเงื่อนไขการดำเนินการ จากนั้น FunctionGraph จะจัดการส่วนที่เหลือเอง คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินเมื่อรหัสของคุณไม่ทำงาน

เรื่องราวความสำเร็จ

UCARS ทำให้การซื้อรถยนต์ง่ายขึ้นด้วย Huawei Cloud

UCARS
UCARS

Huawei Cloud มอบบริการโหนดต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก และนำเสนอแพลตฟอร์มการย้ายระบบของลูกค้าไปยังระบบคลาวด์ รวมถึงขยายบริการต่าง ๆ ในอนาคต ระบบมีความเสถียรสูง เนื่องจากการใช้คลัสเตอร์ CCE ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งบริการการจัดการแอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์และความน่าเชื่อถือสูง

Kilimall
Kilimall

Sunway ได้สร้างความสามารถ IaaS และ PaaS บน Huawei Cloud ทำให้กลุ่มสามารถใช้แอปพลิเคชันที่คล่องตัวและบริการอัจฉริยะ

Sunway Group
Sunway Group

โซลูชัน Huawei Cloud eCommerce Cross-Border ของ Huawei Cloud ช่วยให้ Aladdin สามารถปรับใช้ระบบต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายและมั่นใจได้ในการเปิดให้บริการที่รวดเร็ว

Aladdin
Aladdin

Huawei Cloud CCE ช่วย Africawide สร้างแพลตฟอร์มการทำงานทั่วโลก

Africawide
Africawide

Huawei Cloud ช่วย Miaopai ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น ๆ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น Vine ของจีน เพิ่มอัตราการคลิกผ่านโดยเฉลี่ยสำหรับบริการวิดีโอสั้นได้ 20.01% และเพิ่มจำนวนการดูเฉลี่ยต่อคน 10.42%

Miaopai
Miaopai

ส่องสว่างให้กับครัวเรือนด้วย ROMA

Huawei Cloud ร่วมมือกับ SGCC สำหรับ Smart IoT

State Grid Corporation of China (SGCC)
State Grid Corporation of China (SGCC)

Huawei Cloud นำเสนอโซลูชันการเรียนรู้ออนไลน์ที่เรียกว่าระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ในรูปแบบของข้อเสนอ SaaS Huawei LMS ตั้งเป้าไปที่สถาบันการศึกษา สมาคมอุตสาหกรรมแนวตั้ง และองค์กรต่าง ๆ มีการใช้งานโดยมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยมากกว่า 800 แห่ง สมาคมอุตสาหกรรมแนวตั้งมากกว่า 10 แห่ง และองค์กรกว่า 1,000 แห่งที่มีผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

Rain
Rain

ด้วย Relational Database Service จาก Huawei Cloud MeOne ได้สร้างระบบที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ถึง 30%

MeOne
MeOne

Huawei Cloud ได้มอบโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับบริการหลักต่าง ๆ ของ SCB

Siam Commercial Bank (SCB)

Siam Commercial Bank (SCB)

iFREE GROUP เป็นบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติระดับแนวหน้า โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในฮ่องกง และสาขา 23 แห่งทั่วโลก สำนักงานทั่วโลกของ iFREE ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับพาร์ทเนอร์ทุกราย iFREE GROUP เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโทรคมนาคม IoT และโซลูชันอัจฉริยะ ธุรกิจทั่วโลกของบริษัทประกอบด้วย 5G และการเชื่อมต่อทั่วโลก การค้าปลีกอัจฉริยะ Travelution ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ ร้านอาหารอัจฉริยะ ตลอดจนการลงทุนระดับโลกโดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อทั่วโลก

iFREE GROUP
iFREE GROUP
เรียนรู้เพิ่มเติม ย่อ